الفبای خوشبختی زوجین

ترجمه: 
فاطمه شاکری
الفبای خوشبختی زوجین

الامن= امنیت،‌ آرامش

آيا دوست داري كه زندگي زناشويي‌ات به سوي بهتر شدن تغيير كند؟‌

در اين صورت بر تحقق آرامش رواني حريص باش

همانا امنيت از نيازهاي ضروري رواني است تا انسان در زندگي‌اش خوشبخت شود. اگر انساني را تصور كنيم كه مالك ساختمان، پول و غذاست و بين او و چيزهاي لذت بخش،‌ شيري قرار دارد كه دهانش از گرسنگي باز است و منتظر آمدن اوست، آيا چنين انساني به وسيله‌ی اين نعمت‌ها به آرامش مي‌رسد؟

يا اين‌كه فكر و خيالش در شير گرسنه است و اين‌كه چگونه از آن نجات پيدا كند؟

شكي نيست كه اگر امنيت از بين برود انسان هيچ‌وقت در زندگي به آرامش نمي‌رسد.

آرامش برای هر یک از دو طرف (زوجین) با توجه به فراواني مال و منال، ساختمان و مسافرت‌های زیاد ـ تا زمانی که امنيت رواني از طرف دیگر به اندازه‌ی كافي برايش تأمين نشود ـ به وجود نمی‌آید.‌ هر یک همواره نياز به توجه خاص دیگری دارد تا احساس آرامش پيدا كند؛ نيازمند لمس كردن از روي محبت، نگاه مهربانانه و در غم و شادي با او شريك شدن است. هم‌چنين نياز دارد كه با او بنشيند و صحبت كند. از رؤياها و آروزهاي مشتركشان بگويند. در اين زمان است كه احساس مي‌كند مورد توجه دیگری قرار گرفته و هنگامي كه در زندگي خانوادگي امنيت احساس کند، روح و روان به آرامش مي‌رسند و مادر،‌ خود را براي تربيت فرزندش فارغ مي‌گرداند و ثبات و امنيت را در خانواده زياد مي‌كند. 

و اما كساني كه در پرورشگاه‌هاي ساختگي رشد يافته‌ باشند، اضطراب و دشمني در بينشان ديده مي‌شود. 

بنابراين امنيت، ثبات و سعادت را در خانواده زياد مي‌کند. به همين دلیل چاره‌اي جز اين نيست كه شوهر پاره‌ای از کلماتی را که باعث می‌شوند تا همسرش در زندگي با ایشان احساس امنيت کند، برای او بیان کند. هم‌چنين بر زن لازم است بعضی از کلماتی را برای شوهر به کار گیرد و بیان کند که شوهر پس از شنيدن آن‌ها، احساس كند كه او نیز محافظ شوهر، مال، فرزندان و خانه‌اش است. تا بدین جهت آسوده خاطر و آرام ‌گيرد.

مطالب جدید

چرا من؟ سرویس سلامت (1399/03/20)
خدایا ما فقیریم اندیشه (1399/02/20)
ای خدای مهربان دل نوشته (1399/02/11)
سلام ای رمضان دل نوشته (1399/02/04)
آسمان روحم بارانی است دل نوشته (1399/02/03)
من قرآن را در تو دیدم زنان در عرصه دعوت (1399/02/02)
استقبال از رمضان اندیشه (1399/02/02)