کرونا در خوزستان بیداد می‌کند؛ تهران در وضعیت قرمز | اکثر افراد تا آخر ۱۴۰۰ به کرونا مبتلا می‌شوند | مردم سفر نروند