یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی فرانسوی لوموند بر نادانی انسان تأکید کرد