خطرات ابتلای میلیونی ایرانیان به کرونا | سرنوشت استراتژی ایمنی گله‌ای