نیکوکار پاوه‌ای سهم‌الارث ۹۰ میلیونی خود را وقف کرد