ماموستا ملاّ محمّد امامی از علمای بزرگ کردستان دار فانی را وداع گفت