اتحادیه جهانی علمای مسلمان انفجارهای سریلانکا را محکوم کرد