آیت‌الله محقق داماد: منطق دیگرپذیری باید در آموزش و پرورش ترویج شود