جهانگیری: حمیرا ریگی، فرماندار قصرقند سفیر ایران در برونئی می‌شود