کارگاه آموزشی رابطه‌ی «اسلام و کوردبودن» در سردشت برگزار شد