چهار ورزشکار کردستانی به مسابقات آسیایی جاکارتا اعزام می‌شوند