از پوستر و تندیس نخستین جشنواره‌ی نمایشنامەنویسی کردی بوکان رونمایی شد