‍ نخستین جشنواره‌ی سخنوران نوجوان در سردشت برگزار شد