محمود صادقی: به رسمیت شناختن مذاهب اسلامی در قانون اساسی، حق پیروان همه ادیان و مذاهب است