کواکبیان: اهل سنت می‌توانند مناصب دولتی را عهده‌دار شوند