نکوداشت استاد ابوبکر حسن‌زاده در دانشگاه کردستان برگزار شد