ماموستا قادری: قریب ۵۰۰ مسجد اهل سنت استان کرمانشاه بیانگر مسلمان بودن مردم این دیار است