فردی را می‌شناسم که پسر مجردی را با همسرش موقع زنا دیده بود و آن پسر را کشته بود. آیا این فرد مصداق این آیه است که هر کس مؤمنی را بکشد جایگاهش جهنم است و همیشه در آن خواهد ماند؟