دعوت از ووشو کار اشنویه‌ای به تورنمنت جهانی کشور آلمان