درخشش تیمهای باشگاه مردان طلایی اشنویه در مسابقات ووشو