مواردی که زن و مرد در سهم ارث برابرند، یا زن بیشتر ارث می‌برد

نویسنده: عمر عبدالعزیز
مترجم: محمد حسن‌پور-سردشت

مقدمه:
یکی از مسائلی که گاهاً از جانب مخالفان دین، علی الخصوص آنها که مدعی دفاع از حقوق زنان هستند، مطرح می‌شود و چنان با آب و تاب از آن صحبت می‌کنند و به قول مشهور پیاز داغش را زیاد می‌کنند که اشک بعضی‌ها را در می‌آورد، مسأله تقسیم ارث و میراث در شریعت اسلام است. مسأله تقسیم ارث ده‌ها حالت مختلف دارد که در اغلب موارد زن در تقسیم ارث با مردان یا برابر بوده یا از آنها بیشتر ارث می‌برد و فقط در یک حالت نصف مرد ارث می‌برد و آن هم زمانی است که مردی بمیرد و یک پسر و دو دختر داشته باشد.

 از
میان


ده‌ها مورد ظاهراً فقط در همین مورد زن کمتر از مردان ارث می‌برد اما مخالفان از
ناآگاهی ما مسلمانان سوء
استفاده نموده و از میان ده‌ها موردی که زن ارث بیشتری می‌برد، فقط و فقط به ذکر
همین یک مورد اکتفا می‌کنند تا به عنوان حربه‌ای جهت تضعیف ایمان زنان از آن بهره
گیرند وآنان را از ایمان و باور راستین
شان
باز
دارند. با کمی تأمل در تقسیمات ارث من جمله در همین مورد فوق، در می‌یابیم که اسلام
به زن سروری بخشیده و احترام زیادی برای او قائل شده که در هر حال و شرایطی ن
فقه‌اش
را به عهده‌ی مردها گذاشته است. یعنی تا زمانی که در منزل پدری
اش به سر می‌برد و پدرش زنده است، پدرش
مسئول نفقه‌ی اوست، وقتی پدرش فوت کند، برادرش و زمانی که شوهر کند، شوهرش نفقه‌ی
او را تقبل می‌کند. پس در هیچ حالتی مجبور به کار کردن نیست از طرفی اسلام او را از
کار کردن منع نکرده و می‌تواند کار کند و منبع درآمد هم داشته باشد، اما حتی در آن
حالت هم نفق
ه‌اش به عهده‌ی مردهاست. راستی کدام آیین و
مکتبی تا این حد برای زن ارزش و احترام قائل شده است؟ آیا این تقسیمات جز بزرگی و
حرمت زن، چیز دیگری در بردارد؟  

 

مواردی که زن و
مرد در سهم ارث برابرند، یا زن بیشتر ارث می‌برد:

1-اگر مردی بمیرد
و یک خواهر پدر و مادری، با چند برادر پدری داشته باشد، (تعدادشان مهم نیست) خواهرش
به تنهایی به اندازه‌ی تمام برادران سهم خواهد برد. یعنی 50 درصد آن را خواهرش به
ارث می‌برد.


وارثان


خواهر


10برادر پدری


میزان کل ارث (برای مثال)


سهم ارث به‌صورت کسری


2/1


2/1

 


00 100


تومان


سهم ارث بر اساس تومان


5000 تومان


5000 تومان برای همه برادران

 

2-اگر زنی بمیرد و
همسر، دختر و پدر ومادر داشته باشد، دختر به تنهایی نصف ارث را خواهد برد، همسرش،
4/1و پدر مادرش هرکدا
م
6/1
ارث
خواهند برد.

 


وارثان

دختر

مادر

پدر

همسر

میزان
کل ارث

سهم
ارث ب
ه‌صورت
کسر

2/1

6/1

6/1

4/1

 


12000تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

2000
ت

2000
ت

3000
ت

 

 

 

 

 

3-اگر
مردی بمیرد وفقط دو یا چند
دختر داشته باشد (پسر و
همسر
نداشته باشد)
3/2ارث
به دخترانش تعلق می‌گیرد و
پدر و
مادرش هرکدام 6/1 ارث می‌برند.
*

 


وارثان


دخترها


مادر


پدر


میزان کل ارث

سهم
ارث ب
ه‌صورت
کسری

3/2

6/1

6/1

 


6000تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

4000

1000

1000

 

* دلیل
قرآنی این موردکه متأسفانه معمولاً نصف دوم این آیه فراموش می‌شود و فقط نیمه‌ی اول
آن آورده می‌شود. آیه‌ی 11سوره‌ی
نساء می‌باشد.

 

4- اگر زنی بمیرد
و همسر و دختر پسرش و
پدرش وارث او باشند،
4/1ارث به همسرش تعلق می‌گیرد، به پدرش6/1 و به دختر پسرش2/1 ارث می‌رسد.


وارثان


همسر


پدر


دختر
پسر


میزان کل ارث

سهم
ارث ب
ه‌صورت
کسری

4/1

6/1

2/1

 

12000

تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

 

3000

 

2000

6000+

1000

با
تعصیب

 

5-اگر
شخصی فوت کند و
بیش از یک دختر پسری داشته باشد و پدر و
مادرش نیز در
قید حیات باشند، (به فرض
2دختر دارد)آن دو3/2سهم الارث
دارند، اما پدر و مادر هرکدام 6/1ارث
می‌برند.

 


وارثان

2دختر
پسر (یا بیشتر)

پدر

مادر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسر

3/2

6/1

6/1

 


6000تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

4000
ت

1000
ت

1000
ت

 

 

 

 

 

6-اگرکسی
بمیرد و
دو خواهر و
یک برادر
مادری داشته باشد
،
خواهران
3/2، اما برادرش 3/1ارث می‌برد.

 


وارثان


2خواهرپدرومادری


برادرمادری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

3/2

3/1

 


3000تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

2000
ت

1000
ت

 

7-اگر فرد بمیرد
ویک دختر پسری و نیز پدربزرگ داشته باشد، آن دختر
2/1وپدربزرگ6/1(البته
به علاوه‌ی تعصیب) ارث می‌برند.


وارثان


دخترپسر


پدربزرگ(پدر پدر)

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

6/1

 

6000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

3000
ت


1000ت+2000ت با تعصیب

 

 

 

 

 

 

8-اگر مردی بمیرد
و همسر و یک برادر مادری و پدربزرگ داشته باشد، برادر و پدربزرگش جمعا2/1، اما
همسرش به تنهایی 2/1ارث خواهد برد.


وارثان


همسر(زن)


پدربزرگ‘ برادر مادری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

2/1

 

6000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

3000
ت

2000ت

 

9-اگر مردی فوت
کند و همسر و خواهر و یک برادر پدری داشته باشد
،
همسر و
برادرش هرکدام4/1ارث برده
،
اما خواهرش
به تنهایی2/1ارث می‌برد.

 


وارثان


همسر(زن)

خواهر

برادر
پدری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

4/1

2/1

4/1

10000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

2500ت

5000ت

 

2500ت

 

10-اگر شخصی بمیرد
و مادر ودو دختر پسری و پدربزرگ و یک برادر داشته باشد، دخترها 3/2، پدربزرگ پدری و
مادر هم هرکدام 6/1ارث می‌برن
د،
اما برادرش
ارث نخواهد برد.


وارثان

مادر

دو
دخترپسری


پدربزرگ(پدر پدر)

برادر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

6/1

3/2

6/1

0

 

6000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1000
ت

4000
ت

1000
ت

0

 

 

11-اگر مردی فوت
کند و زن و یک عموی پدر مادری و یک عموی پدری داشته باشد، عموی پدری ارث نخواهد برد
ولی زنش 4/1و عموی پدر مادری
اش
بقیه را به ارث می‌برند.


وارثان


همسر(زن)

عموی
پدرمادری

عموی
پدری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

4/1

بقیه

0

 

4000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1000
ت

3000ت

0

 

 

 

 

 

12-اگر شخصی بمیرد
و مادربزرگ و یک عموی پدری و یک پسرعمو داشته باشد، مادربزرگ 6/1، عمو مابقی، ارث
می‌برند ولی عموزاده ارثی نخواهد برد.


وارثان


مادربزرگ

عموی
پدری

پسر
عمو

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

6/1

مابقی

0

 

6000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1000
ت

5000
ت

0

 

13-اگرزنی بمیرد و
همسر ویک خواهر پدری وعمویی داشته باشد، عمویش ارث نمی‌برد ولی شوهر وخواهر پدری اش
هر کدام 2/1ارث می‌برند.


وارثان


همسر(شوهر)

خواهر
پدری

عمو

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

2/1

0

 

2000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1000
ت

1000
ت

0

 

14-اگر زنی بمیرد
و همسر و یک دختر پسری داشته باشد، شوهر و پسر دخترش هرکدام 4/1 و دختر پسرش به
تنهایی 2/1 ارث می‌برد.


وارثان

شوهر


دخترپسر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

2/1

 

4000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

2000ت

2000
ت

 

15-اگرزنی بمیرد و
شوهر و یک دختر خواهر داشته باشد، هرکدام 2/1 ارث می‌برند.


وارثان

شوهر

دختر
خواهر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

2/1

 

2000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1000
ت

1000
ت

 

16-اگر شخصی بمیرد
و فقط یک عمه‌ی پدر ومادری داشته ویک عموی مادری داشته باشد، عمه اش 100% ارث را
خواهد برد وچیزی به عمویش نمی‌رسد.

 


وارثان

عمه‌ی
پدر مادری

عموی
مادری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

100%

0

 

10000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

10000
تومان

0

 

17-اگر
زنی بمیرد و
شوهر و
یک خواهر مادری ودو برادر پدرمادری داشته باشد، شوهرش 2/1، خواهرش 6/1،
ودو برادرش 6/1 ثروت او را به ارث می‌برند.


وارثان

شوهر

خواهر
مادری


دوبرادرپدرمادری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

 

2/1

 

6/1

 

6/1

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

2000
ت

4000ت


(هرکدام 2000)

18-اگر مردی بمیرد
و زن ومادر و دو خواهرمادری و دو برادر پدر مادری داشته باشد، زنش 4/1، مادرش 6/1،
و دو خواهرش 3/1، ارث می‌برند و بقیه به برادران خواهد رسید.


وارثان

زن
(همسر)

مادر

دو
خواهر مادری

دو
برادر مادر پدری

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

4/1

6/1

3/1


باقیمانده باتعصیب

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

3000
ت

2000
ت

4000
ت

3000
ت

 

19-اگر زنی بمیرد
و شوهر و مادر و یک خواهر مادری و دو برادر پدرمادری داشته باشد، شوهرش 2
/
مادر و خواهر مادری
اش
هرکدام 6/1، ارث می‌برند، و بقیه به برادران خواهد رسید.


وارثان

شوهر

مادر

خواهر
مادری

دو
برادر پدر مادری

میزان
کل ارث


سهم ارث به‌صورت کسری

2/1

6/1

6/1


باقیمانده باتعصیب

 

6000
ت


سهم ارث بر اساس تومان

3000ت

1000
ت

1000
ت

هریک
500 ت

 

20-اگر مردی
بمیرد، زن وپدر ومادر و یک دختر و یک دختر پسری داشته باشد، زنش 8/1، پدر و مادر و
دختر پسرش هرکدام 6/1، اما دخترش به تنهایی 2/1 ارث می‌برد.

(توضیح: اگر به
جای دختر پسر، وارث پسر پسر باشد، آن
گاه
دختر به جای 2/1، مابقی ارث را می‌برد که طبق مثال جدول 4500تومان می‌شود و بقیه‌ی
افراد به همین ترتیب ارث می‌برند، با این روش دختر حتما باید 2/1سهم ببرد و بدین
ترتیب از سهم بقیه کم می‌شود. )

 

 


وارثان


زن(همسر)

پدر

مادر

دختر
پسر

دختر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

8/1

6/1

6/1

6/1

2/1

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

1500
ت

2000
ت

2000ت

2000
ت

6000
ت

 

21-اگرزنی بمیرد
وشوهر ومادر ودو خواهرداشته باشد، شوهرش 2/1، مادرش 6/1، ودو خواهرش 3/2 ارث خواهند
برد. (توضیح : اگر به جای دو خواهر، دو برادر بودند، جمعا 4000 ارث می‌بردندکه در
آن صورت با میزان ارثیه جور در می‌آمد، اما اکنون که دو خواهر هستند و 3/2ارث
می‌گیرند از سهم بقیه کم خواهد شد. )

 


وارثان

شوهر

مادر

دو
خواهر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

6/1

3/2

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

2000
ت

8000
ت

 

22-اگر زنی بمیرد
وشوهر وپدر ومادرودو دختر داشته باشد، شوهرش 4/1، پدر ومادرش هرکدام 6/1، ودو دخترش
3/2 ارث خواهند برد. (توضیح:در این مورد هم دو دختر بایستی حتما3/2ارث ببرند که به
این ترتیب با مبلغی که کم می‌آید، سهم بقیه کم خواهد شد، اما اگر به جای این دو
دختر، دو پسر بودند، به جای 3/2، بقیه‌ی ارث به آنها تعلق می‌گرفت که طبق جدول
زیر5000تومان می‌شود. )


وارثان

شوهر

پدر

مادر


دودختر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

4/1

6/1

6/1

3/2

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

3000
ت

2000
ت

2000
ت

8000
ت

 

23-اگر زنی بمیرد
وشوهر و ماد رو یک خواهر مادری ویک برادر پدری داشته باشد‘شوهرش 2/1وبقیه هرکدام
6/1 ارث خواهند برد.


وارثان

شوهر

مادر

خواهر
مادر

برادر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

6/1

6/1

6/1

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

2000
ت

2000
ت

2000
ت

 

 

24-اگر زنی بمیرد
و شوهر ویک خواهر یا یک برادر داشته باشد، هرکدام 2/1 ارث می‌برند.

 


وارثان

شوهر

خواهر
یا برادر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

2/1

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

6000
ت

 

25-اگر زنی
بمیردوشوهر و مادر و دو خواهر مادر و یک برادر داشته باشد، شوهر 2/1، مادر6/1 ودو
خواهر مادری
اش
3/1 ارث خواهند برد ولی برادر اصلاً ارث نخواهد برد.


وارثان


شوهر


مادر


دو خواهرمادری


برادر


میزان کل ارث


سهم ارث به‌صورت کسری

2/1

6/1

3/1

0

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

2000
ت

4000
ت

0

 

26-اگر زنی بمیرد
وشوهر و مادر و یک برادر مادری داشته باشد، شوهر 2/1، مادر3/1 و

برادرش 6/1
ارث می‌برد.


وارثان

شوهر

مادر

برادر

میزان
کل ارث

سهم
ارث به‌صورت کسری

2/1

3/1

6/1

 

12000
تومان

سهم
ارث بر اساس تومان

6000
ت

4000
ت

2000
ت


 

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1389/05/26

مورد شماره 2 جمع 4 قسمت از جمع کل بیشتر میشه.

2
بدون‌نام
1389/07/19

جای تشکر دارد تا ابهت سؤال مخالفان دین را شکستید سؤالی که برای بسیاری از جوانان مخصوصا دختران مشکل فکری درست میکرد گرچه با تعبد قبول میکردند ولی با پاسخ شما معلوم شد ارث بر اساس جنسیت تقسیم نمیشو د جدا تلاش شما جای تشکر دارد به سهم خودم از شما متشکرم خدا به شما پاداش خیردهد