مطالب منتشر شده در سایت اصلاح‌وب تا چه حد توانسته است انتطارات شما را برآورده سازد؟

خیلی زیاد
22% (16 نظر)
زیاد
16% (12 نظر)
متوسط
25% (18 نظر)
کم
10% (7 نظر)
خیلی کم
27% (20 نظر)
تعداد نظرات: 73