عرف و عادت های اجتماعی

گوش دادن به نوحه و سرودهاي ديگر كه در آن الفاظ شرك آميز نباشد حرام است يا خير؟

شماره: 
1236

گوش دادن به اشعاری که در آن الفاظ شرک آمیز و توهین و مضامین غیرشرعی نباشد حرام نیست.

الف) آیا خرید طلا به نیت پس انداز حرام است یا خیر؟ ب) لطفاً نیت غسل جنابت و غسل پریود شدن در مذهب شافعی را برایم بنویسید.

شماره: 
1223
ادامه سؤال: 
ج)آیا حجامت کردن در نزد مرد که مدرک دکترا دارد یعنی پزشک توانایی هست حرام است؟

الف) خرید طلا برای پس انداز مانع شرعی ندارد و اما اگر آن طلا به حد نصاب زکات رسیده باشد، باید هر ساله زکات آن را پرداخت کنید. بیست مثقال حد نصاب زکات در طلا و نقدینگی است.
ب) جایگاه نیت در دل است،‌اما در مذهب در مذهب امام شافعی گفتن نیت با زبان سنت است. برای غسل فرد در دلش نیت انجام هر غسلی را که دارد، بکند.
ج) اگر پزشک زن برای زن وجود نداشته باشد و آن زن نیز نیاز به درمان با حجامت داشته باشد،‌با وجود محرم رفتن نزد آن پزشک برای زن منع شرعی ندارد.

الف) آیا شخصی که فوت می‌کنند ضرورت دارد لباس‌هایش را به کسی داد که نیازمنداست؟

شماره: 
1197
ادامه سؤال: 
ب) اگر به قصد یادگاری آن‌ها (لباس‌ها) را نگه داشته، ممکن است در صورتی که نجس نباشد آن‌ها را نشست؟ ج) اینکه کسی که از دنیا می‌رود در ساعات اول مرگ به جسم خود انس دارد و او را باید آرام‌آرام به قبرستان برد و با او صحبت کرد و خودش موقع خاک‌سپاری خود را تماشا می‌کند و احساسات دارد و چگونه با ایشان باید رفتار کرد؟ د) وقتی فردی که چند روز است فوت کرده است به خواب چندین نفر می‌آید و می‌گوید حالم و جایم خوب است درست است؟ هـ) بهترین عمل برای مرده از طرف بازماندگانش چیست؟ و) چهره هر شخص مرده بسته به اعمالش دارد یا هر کس که بمیرد چهره‌اش کمی تغییر می‌کند؟ ی) دعای کدام شخص فرزند یا همسر یا.... بیشتر برایش اجابت می‌شود؟

الف) کسی که فوت می‌کند لباس‌های باقی‌مانده از او اگر قابل استفاده باشد، خود وارث می‌تواند از آنها استفاده کند یا آنها را به دیگران بدهد.
ب) اگر لباس‌های مرده نجس نباشد نیازی به شستن آن‌ها نیست.
ج)زمانی که روح از بدن جدا می‌شود، بدن دیگر احساسی ندارد، و کارهایی که در پیرامون میت انجام می‌گیرد، او متوجه نمی‌شود، لازم است میت با احترام و گرامی داشت غسل و تکفین و بر او نماز گزارده شود و در تابوت گذاشته و به سوی قبرستان برده شود و دفن گردد. و سنت است تشییع‌کنندگان با سکوت و بی آنکه فریادی برآورند و چیزی بگویند میت را تشییع کنند.

گذاشتن اسم طاها و یاسین که از حروف مقطعه قرآن هستند چه حکمی دارد؟

شماره: 
1194

گذاشتن نام نیک برای فرزندان از وظایف پدر و مادر است، نام‌گذاری با برخی حروف مقطعه قرآن عرف شده است و منع شرعی ندارد.

آیا از نظر اسلام دموکراسی کفر است، چون مسلمان باید حکمی را بپذیرد که مخالف با حکم خداست فقط بخاطر اینکه اکثر آن را قبول دارند؟

شماره: 
1176

دموکراسی زمانی پذیرفته می‌شود که خلاف قانون خدا نباشد مشروط به اینکه قانون خدا دقیق و درست توسط کارشناسان از کتاب و سنت صحیح رسول خدا- صلی الله علیه و سلم- استخراج گردد. البته اگر مردم کشوری پیمان ببندند که مطابق رأی اکثریت عمل کنند و احزاب اسلامی یا احزاب دیگر رقابت سالم داشته باشند و هر حزبی که رأی بیشتر آورد، حکومت را اداره کند آنگاه موضوع متفاوت می‌شود یعنی برخی از علما موافق و برخی دیگر مخالف این کار هستند.
در این باره مطالب فراوانی گفته شده‌است می‌توانید با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات نوشته شده در این زمینه از دیدگاه‌های گوناگون آگاه گردید.