زکات

فروشگاهی دارم که در آن اجناس قابل فروشی نیست، بلکه اجناس مغازه اجاره‌ داده می‌شود، زکات آن را چگونه حساب و پرداخت نمایم؟

شماره: 
175

اصل در محاسبه‌ی زکات نمو و افزایش مال است. خود آن اثاثیه و کالاها که توان نمو و رشد ندارند، به آن‌ها زکات تعلق نمی‌گیرد، بلکه از سود و درآمد آن‌ها اگر به حد نصاب برسد، زکات واجب است.

آیا به سکه زکات تعلق می‌گیرد؟ لطفاً بفرمایید نصاب و مقدار در هر سال چقدر است؟

شماره: 
140

اگر سکه به حد نصاب برسد که حد نصاب آن بیست مثقال است و یکسال بر آن بگذرد، به آن زکات تعلق می‌گیرد و باید دو و نیم درصد را به عنوان زکات پرداخت نماید.

آیا ترنجبین و زعفران طبق مذهب حنفی عشر دارد یا نه؟ (یعنی یک دهم از آن را به عنوان زکات داده می‌شود)؟

شماره: 
132

بنابر مذهب حنفی هرچه که از زمین بروید، در آن عشر (یک دهم) یا نصف عشر (یک بیستم) زکات واجب است. بستگی دارد به این که اگر آن محصول دیمی باشد، در آن عشر و اگر توسط کشاورز آبیاری می‌شود، نصف عشر زکات دارد.

آيا پرداخت زكات به دانشجويي كه براي هزينه تحصيل نيازمند است و خانواده اش نمي توانند هزينه هاي تحصيلش را فراهم نمايند جايز است يا مبناي نيازمندي در زكات خوراك، پوشاك و مسكن است؟

شماره: 
109

معیار نیازمندی، تنها خوراک و پوشاک و مسکن نیست، بلکه همه‌ی نیازهای مشروع و متعارف زندگی است، که هزینه تحصیل نیز بخشی از آنها می‌باشد، و دانشجویی که مشغول تحصیل است و مجالی برای کسب و کار ندارد و قادر به رفع نیازمندی‌هایش نیست، از مستحقین دریافت زکات به شمار می‌آید.

آيا به پولی كه در صندوق قرض الحسنه گذاشته مي شود زكات تعلق مي‌گيرد؟ حكم پول وديعه منزل چيست و آيا به آن زكات تعلق مي‌گيرد؟

شماره: 
92

الف: هر فردی پولش را در هر جایی گذاشته باشد، آن را با پول‌های دیگر خود حساب می‌کند و اگر به حد نصاب رسیده باشد زکات آن را می‌دهد، اما مجموع پول‌هایی که در صندوق قرض‌الحسنه گذاشته شده است، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
ب: به پول ودیعه منزل زکات تعلق نمی‌گیرد، زیرا آن پول برای تهیه مسکن که یکی از ضروریات زندگی است، پرداخت شده است؛ از این‌روی بیشتر علما گفته‌اند که به ودیعه مسکن زکات تعلق نمی‌گیرد.

آيا به سرمايه‌ي صندوق قرض الحسنه(داخلي جماعت) كه متعلق به افراد مي‌باشد، زكات تعلق مي‌گيرد چرا؟

شماره: 
84

زکات تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا پولی که در صندوق قرض الحسنه گذاشته می‌شود حکم شراکتی ندارد و امانی است که فرد هر وقت بخواهد پس می‌گیرد، البته افرادی که پول می‌گذارند، باید مقدار پول خود را با پول‌های دیگری که دارند محاسبه کنند و در صورتی که به نصاب برسد زکاتش را پرداخت کنند.

آيا طلاي زنان اگر به بيش از 50 مثقال هم برسد ولي از آن استفاده كند بازهم زكات ندارد؟

شماره: 
63

در مذهب حنفی اگر میزان طلای زیورآلات زن به بیست مثقال برسد، چه از آن استفاده بکند یا نه، زکات دارد. اما در مذهب شافعی زیورآلات زن تا دویست مثقال زکات ندارد، به شرط این که از آن به عنوان زیور آلات استفاده کند.

آیا زنان بیوه اگر حتی وضع مالیشان هم خوب باشد باز هم مستحق دادن زکات و انفاق هستند؟

شماره: 
35

بله، هر کس مالی داشته باشد که زکات به آن تعلق می‌گیرد و به حد نصاب برسد و شرایطش را داشته باشد، دادن زکات آن مال واجب است، اگر وضع مالی زن بیوه خوب است و جزو نیازمندان نیست، زکات به ایشان پرداخت نمی‌شود.

جهت اجاره منزل مبلغ 5 میلیون تومان وام به عنوان رهن داده‌ام. آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
17

چون مسکن از نیازهای اولیه هر فرد است به پولی که برای تهیه‌آن به ودیعه نهاده شده است، زکات تعلق نمی‌گیرد.

به برادرم که 120 میلیون تومان بدهی دارد، مقداری پول قرض داده‌‌ام و امیدی هم به بازگشت آن از سوی او ندارم، چرا که ورشکسته شده است. آیا مشمول زکات می‌شود؟

شماره: 
16

اگر امیدی به پس گرفتن بدهی نباشد، آن بدهی زکات ندارد، اما زمانی که بدهی را باز پس گرفت، زکات یک سال را بدهد.

همزمانی محتوا