زکات

الف) من چند سال پیش زمینی به قصد خرید و فروش خریدم و سود 3 میلیون تومانی برام داشت آیا باید زکاتش را بدهم؟

شماره: 
1265
ادامه سؤال: 
ب) پارسال زمینی به قصد ساختن خانه برای خودم خریدم و هنوز نفروخته ام و 5 میلیون تومان سود میکند اما برای سود نگذاشتهام ولی امسال یک زمین دیگر خریدم آن را هم برای این خرید که از مجموع دو زمین بتوانم یک خانه برای خودم دست و پا کنم(فاقد خانه شخصی میباشم)حال هردو زمین در سود هستند آیا باید زکات آنها را بپردازم یا نه؟ ج) اگر قصد فروختن یکی از زمینها را داشته باشم باز زکات میخواهد یا نه؟ ح) من بااین وضع ماشین ندارم و یکی از ضروریات کارم است آیا با وام 4% ماشین بخرم گرفتن وام اشکال دارد؟

الف) زمینی که برای خریدو فروش خریداری مس‌شود باید هر ساله بهای آن حساب شود و اگر به حد نصاب زکات رسیده باشد، زکاتش پرداخت شود.
ب) آنچه را که فرد برای خودش خریده است، زکات به آن تعلق نمی گیرد
ج) از زمانی که قصد فروش آن را می‌کشید اگر یک سال از آن بگذرد، بهای زمین راحسای کرده و زکات آت را بپردازد
ح) با توجه به تورمم موجود برخی از علما 4 درصد را به عنوان کار فرد به شمار می‌آورند و ان را بهره نمی‌دانند و گرفت وام با آن درصد را در صورت نیاز جایز دانسته اند.

در مورد پیدا کردن گنج چندسوال داشتم: الف) آیا اگر کسی گنجی قدیمی پیدا کند و مطمئن باشد که صاحبی ندارد، استفاده از این گنج برای او حلال است؟ آیا غنیمت حساب می شود و خمس دارد؟

شماره: 
1216
ادامه سؤال: 
ب) آیا این که آن شخص، گنج را در ملک شخصی خود و یا در بیابان پیدا کند فرق می کند؟ ج) اگر آن شخص، آن گنج را به کسی هدیه کند و هدیه گیرنده بداند که آن هدیه دهنده آن گنج را پیدا کرده، حکمش برای هدیه گیرنده چیست؟

هرگاه کسی دفینه یا گنجی بیابد و آن در ملک خودش یا بیابان باشد، یک پنجم آن را به مستحقان زکات بپردازد و مابقی مال خودش است و هر طوری که می‌خواهد در آن تصرف نماید.
اما اگر آن در ملک کسی خاص باشد، مال صاحب پیشین زمین است. در حدیث آمده است:«و فی الرکاز الخمس.»
در گنج و دفینه خمس لازم است
هدیه دادن گنج یافته شده به کس دیگری بمانند هدیه دادن دیگر مالهاست و منع شرعی ندارد. بلکه هدیه دادن خوب هم است و سبب ارتباط فراوان می‌گردد.

حدود یک سال است مغازه‌ای را خریده‌ام و هنوز آن را هم تحویل نگرفته‌ام اما قصدم از خریدن آن سود و معامله است آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟

شماره: 
1184

اگر قصد شما فروش خود مغازه است و یک سال از خرید آن گذشته باشد قیمت مغازه را محاسبه کنید و دو و نیم درصد از آن زکات بپردازید. اما اگر قصد شما از خرید آن مغازه این باشد که در آن مغازه کالا خرید و فروش کنید به خود مغازه زکات تعلق نمی‌گیرد، بلکه کالایی که در آن مغازه خرید و فروش می‌شود، اگر به حدنصاب زکات رسیده باشد، زکات تعلق می‌گیرد.

مقداري پول جهت كار در بازار (سودوزيان برابر)به شخصي داده ام آيا به آن زكات تعلق مي گيرد.

شماره: 
1164

اگر پول به حد نصاب رسیده باشد(قیمت بیست مثقال، 85 گرم طلا باشد) و یک سال بر آن بگذرد، 5/2 درصد آن باید زکات داده شود، خواه آن پول در دست خود فرد باشد یا به کسی دیگر به عنوان قرض یا برای کارکردن داده باشد.

برای دادن زکات سال قبل می‌شود به صورت چند قسط ماهیانه پرداخت کرد یا باید نقداً پرداخت شود؟

شماره: 
1153

اصل بر آن است که زکات در زمان خودش به طور نقدی پرداخت شود، تا نیاز نیازمندان برآورده شود و فرد در انجام واجب دینی خود پیشگام باشد و پاداش فراوانی به دست آورد، اما اگر فرد توان پردخت آن را در زمان مقرر نداشته باشد، می‌تواند قسطی آن را پرداخت کند. اما تأخیر در پرداخت زکات از روی زیاده‌خواهی و تنبلی نباشد؛ زیرا تأخیر در پرداخت زکات بدون عذر شرعی جایز نیست.

بنده برای تهيه جهيزيه دخترم تعدادی سکه طلا پس انداز کرده‌ام آيا بايد زکات آن‌ را بدهم یا نه؟

شماره: 
1115

پول یا طلا یا نقره‌ی پس انداز شده، اگر بیست مثقال یا بیشتر باشد و یک سال بر آن بگذرد، یک چهلم آن، زکات دارد و باید به مستحق داده شود، چه این پول یا طلا به قصد تهیه جهیزیه دختر باشد چه به قصد دیگری، اما اگر جهیزیه خریداری شود به هر قیمت که باشد زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، اگرچه یک یا چند سال از آن بگذرد.

آیا زمین و مسکن اضافی زکات دارند؟ (در حد 10میلیارد تومان ارزش دارد)

شماره: 
1094

اگر فرد با آن زمین و مسکن اضافه قصد تجارت و خرید و فروش نداشته باشد، به آن‌ها زکات تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر از آن زمین و مسکن درآمد داشته باشد و آن درآمد به حد نصاب برسد، از درآمد آن‌ها باید زکات بدهد.
بهترین نظر فقها درباره‌ی زکات به نفع صاحبان املاک و اجناس، نظر امام مالک است که می‌گوید: هر کس جنسی یا ملکی را می‌خرد به امید اینکه آن را بعداً با سود بفروشد، هنگام فروش، هر چند سال از مدت خرید آن گذشته باشد، زکات یک‌سال را از مبلغ فروش بپردازد.
یک نظر دیگر می‌گوید: هنگام فروش زکات تمام سال‌های گذشته را بپردازد.
نظر دیگری می‌گوید: هر سال قیمت مِلکش را حساب کند و زکات آن را بپردازد.

لطفاً بفرمایید زکات بر چه اموالی تعلق می‌گیرد و حد نصاب آن چقدر است و آیا بر پولی که برای رهن منزل پرداخت شده است، زکات تعلق می‌گیرد و آیا آخر سال که بخواهیم حساب زکات را انجام دهیم، باید بدهی‌ها را کسر کرد؟

شماره: 
1092

به سبب مفصل بودن موضوع به کتاب‌های فقهی مبحث زکات و همچنین به همین سایت قسمت فهرست موضوعی سؤالات فقهی، آیتم شعایر عبادی، سپس زکات مراجعه کنید، برای نمونه به پاسخ سؤال510 در همین بخش مراجعه شود.
چنان‌که در سؤالات فقهی آمده است: پولی که برای رهن (متعارف در جامعه) پرداخت می‌شود به‌عنوان هزینه‌ی مسکن بوده و زکاتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

الف- آیا ترنجبین عشر دارد؟

شماره: 
1047
ادامه سؤال: 
ب- دو نفر قصد ازدواج دارند، نسبتشان پسرعمه و دختردایی است در نبود مادر دختر، مادربزرگ به دلیل اینکه دختر بچه زیاد گریه می‌کرده، پستان خود را به دختر داده در حالی که شیر نداشته است، آیا این دو نفر می‌توانند باهم ازدواج کنند؟ و همچنین اگر خواهر، دختر برادر را شیر دهد در زمانی که دوران شیردهی خواهر نبوده، آیا حرمتی ثابت می‌شود؟ ج- شخصی با نوه‌ی خواهرش و ماسفل می‌تواند ازدواج کند؟ در قرآن آمده و بنات الاخ و بنات الاخت با ذکر دلایل؟

الف- به سؤال132 مراجعه شود.
ب- مادربزرگ شیر نداشته است لذا حرمت رضاعی ثابت نمی‌شود و آن دو نفر می‌توانند باهم ازدواج کنند؛ زیرا حرمت رضاعی زمانی ثابت می‌شود که نوزاد چندین‌بار شیر بنوشد، در مورد بخش دوم سؤال خواهر بر دهان دختر برادرش پستان بگذارد، اگر شیر از پستان آمده و نوزاد آن را در 5یا 3‌بار نوشیده و سیر شده باشد، حرمت رضاعی ثابت می‌شود.
ج- خیر درست نیست؛ زیرا بنات‌ الأخ و بنات ‌الأخت تا مراتب پایین‌تر را نیز دربرمی‌گیرد.

من و خانمم هر دو كارمند رسمي آموزش و پرورش هستيم و حقوقي كه ماهيانه بدست من مي‌آيد حدود 700هزار تومان است كه براي خانواده خرج مي‌كنم و گاهي هم از موجودي خانمم هم استفاده مي‌كنيم كه شايد پس‌اندازي در حدود 200 هزار تومان در ماه داشته باشيم،

شماره: 
1012
ادامه سؤال: 
آيا از حقوق ماهيانه كه دريافت مي‌كنيم، زكاتي بايد پرداخت كنيم يا نه؟

حقوق ماهانه زکات ندارد مگر پس‌انداز جمع شود و به حد نصاب زکات (قیمت 20مثقال طلا) برسد و یک‌سال بر آن بگذرد، در این صورت زکات بر آن واجب می‌شود.

همزمانی محتوا