روزه و زکات فطر

آیا فطریه به بچه داخل شکم تعلق می‌گیرد یا خیر؟ لطفاً در این مورد نیز توضیح بفرمایید که اگر بچه در شب عید فطر متولد یا بعد از عید فطر متولد شود، حکم فطریه این جنین یا بچه متولد شده چیست؟

شماره: 
865

اگر در مذهب شافعیه نوزاد پیش از غروب شب عید فطر متولد شود، فطریه او لازم است، اما اگر بعد از غروب خورشید شب عید متولد شود، فطریه بر او لازم نیست.

من جوانی هستم که تازه نامزد کرده‌ام و هنگام صحبت با نامزدم آبی از بدنم خارج می‌شود. حکم این آب چیست و آیا روزه را باطل می‌کند؟ در مورد وضو و نجس شدن لباس چطور؟

شماره: 
864

این آب مذی است و نجس می‌باشد،‌ اما غسل را واجب نمی‌کند و وضو را باطل می‌کند و اگر به جایی از بدن یا لباس رسیده باشد،‌آن باید شسته شود،‌ و روزه را باطل نمی‌کند.
اما اگر آن آب ویژگی منی را داشته باشد، یعنی با لذت یا جهندگی بیرون بیاید، غسل را واجب می‌کند. اگر بدون دست زدن و در آغوش گرفتن، منی بیرون بیاید، مثل فکر کردن روزه را باطل نمی‌کند، اما غسل را واجب می‌کند.

کسی که در سال گذشته چند روز روزه نگرفته و روزه‌ی امسال شروع شده باشد، حکم شرعی برای کفاره یا روزه‌ی قرض چیست؟

شماره: 
862

بعد از رمضان امسال، قضای روزه‌ی سال گذشته را می‌گیرد.
در مذهب شافعی-رحمه الله- اگر به تأخیر انداختن قضای روزه تا رمضان سال بعد بدون عذر بوده، قضای آن واجب و به‌جای هر روز، یک مُدّ غذا نیز به عنوان کفاره لازم است، اما اگر با عذر به تأخیر افتد، تنها قضای آن روزه بر او لازم است و کفاره ندارد.

مبلغ کفاره روزه امسال چقدر است؟

شماره: 
859

کفاره‌ی روزه‌ی کسانی که بیشتر برنج مصرف می‌کنند برای یک روز سه‌هزار تومان و کسانی که بیشتر گندم مصرف می‌کنند دوهزار تومان است.

همسرم حامله است آیا در ماه مبارک رمضان با توجه به طولانی بودن روز و نیاز او به تغذیه‌ی مناسب، می‌تواند روزه نباشد؟

شماره: 
855

به اتفاق علما زن باردار و شیرده رخصت دارد که روزه نگیرد و بعد قضای آن را به‌جای آورد.
اگر به‌جای آوردن قضای روزه بدون عذر به تأخیر افتد، یا به خاطر آسیب ندیدن کودک روزه نگیرد، در مذهب شافعیه و حنابله و هم قضا دارد و هم کفاره، اما اگر با وجود عذر، به تأخیر افتد، تنها قضای آن را به جای می‌آورد و کفاره ندارد.
ولی مطابق نظر برخی دیگر از فقها در هر دو صورت، تنها قضای روزه بر او واجب است و کفاره‌ ندارد.

آیا مراجعه کردن به پزشک به زنان و معاینه واژن روزه را باطل می‌کند؟

شماره: 
853

معاینه واژن روزه‌ را باطل نمی‌کند، اما بهتر است این کار در زمان روزه انجام نگیرد.

آیا بوسیدن و در آغوش گرفتن زن و شوهر در ماه مبارک رمضان باعث بی‌ثواب شدن و ابطال روزه می‌شود؟

شماره: 
848

در احادیث صحیح بخاری شماره 1928 و صحیح مسلم شماره 2581 و 2583، روایت شده است که پیامبر-صلی الله علیه وسلم- در حال روزه‌داری همسران خود را می‌بوسید. پس بوسیدن همسر برای کسی که بر نفس خود کنترل دارد و موجب تحریک شهوتش نمی‌شود، درست است.
روایت شده که عمر-رضی الله عنه- در حال روزه‌داری همسرش را بوسید، سپس در این باره از پیامبر-صلی الله علیه وسلم- پرسید، آن حضرت فرمود:
«آیا اگر به هنگام گرفتن وضو مضمضه کنی روزه‌ات باطل می‌شود؟ پس بوسیدن همسر نیز همین حکم را دارد (یعنی روزه را باطل نمی‌کند).»[سنن ابوداود، شماره2385]

در کشورهای شمال اروپا همانند هلند و آلمان، سوئد و... روزهای تابستان بسیار طولانی است. در ماه رمضان افطار ساعت 10تا 10:30 شب و اذان صبح ساعت دو نیم تا سه صبح است

شماره: 
833
ادامه سؤال: 
و فرصت بسیار کمی بین افطار و سحری وجود دارد. در چنین شرایطی احکام روزه گرفتن به چه صورتی است. آیا می توان با ساعات کشور ایران روزه گرفت یا خیر؟

شما با افق نزدیک‌ترین کشور محل اقامتتان که فاصله‌ی طلوع و غروب خورشید در آن معمولی است، روزه بگیرید و افطار کنید. اما چون فاصله افقی شما با ایران بیشتر است، نمی‌توانید با افق ایران روزه بگیرید و افطار کنید.

باسلام لطفاً حکم گرفتن روزه را در مورد فرد مبتلا به گلوکوم بفرمایید؟

شماره: 
828

درباره‌ی بیماری گلوکوم و یا هر نوع بیماری دیگر، اگر پزشک متخصص متعهد، نظر بدهد که روزه گرفتن با آن نوع بیماری برای بدن زیان دارد، فرد نباید روزه بگیرد. جهت احتیاط اگر سه پزشک نظر به روزه نگرفتن بدهند، بهتر است.
اگر بعد از رمضان بیماری او از بین برود، قضای روزه را بگیرد، اما اگر بیماری او پیوسته باشد، به جای قضا، کفاره‌ی روزه را بدهد. اگر بیماری او از بین نرود اما پزشک به او بگوید که با فاصله می‌تواند قضای روزه را بگیرد، قضای آن را می‌گیرد.

خانمی ماه رمضان امسال حدودا 6ماه باردار می‌باشد. احکام مربوط به گرفتن روزه یا نگرفتن روزه را می‌خواستم بدانم؟ اگر نتوانست روزه بگیرد و تا رمضان بعد به خاطر شیر دادن قادر به گرفتن نشد چه حکمی دارد و باید چه کار کرد؟

شماره: 
825

زن باردار و شیرده، رخصت دارند که در ماه رمضان روزه نگیرند. اگر روزه نگرفتن آنان به جهتِ بیم از سقط یا ضعیف شدن جنین یا کمبود شیر برای بچه باشد، بعداً قضای آن روزه را به‌جای می‌آورند. در مذهب شافعی و حنابله افزون بر قضای روزه، کفاره نیز بر آنان واجب است. یعنی به‌جای هر روز یک مد، حدود 650گرم از غذای غالب شهری که در آن زندگی می‌کنند، می‌دهند اما در مذهب حنفیه و مالکیه کفاره بر آنان واجب نیست، بلکه تنها قضای روزه بر آنان واجب است.
اما اگر روزه نگرفتن آنان برای آسیب ندیدن خودشان باشد به نظر همه‌ی علما، کفاره بر آنان واجب نیست و تنها قضای روزه را می‌گیرند.

همزمانی محتوا