روزه و زکات فطر

تراشیدن ریش هنگام روزه در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

تراشیدن یا نتراشیدن ریش و موهای زاید بدن هیچ تأثیر منفی بر روزه ندارد.

لطفا بفرمائید استخر رفتن در حالی که روزه هستیم چه حکمی دارد؟

شماره: 
0

اگر آب از منافذ باز به داخل بدن نرود اشکالی ندارد و روزه باطل نمی شود.

بهترین ماه ها جهت روزه گرفتن بعد از رمضان کدامند؟

شماره: 
0

در ماههای حرام " رجب، ذی القعده، ذی الحجه، و محرم" برای روزه سنت تأکید شده است.

اگر زنی در طول سال نتوانسته باشد قضای روزه هایش را به جا بیاورد و رمضان باز بیاید بایستی دوبرابر روزه بگیرد یا به همان مقدار روزهایی که نگرفته است؟

شماره: 
0

اگر برای تأخیر قضای روزه های فوت شده عذر موجه و شرعی داشته باشد، مشکلی نیست سال بعد قضای همان تعداد روزه های فوت شده را به جا بیاورد نه بیشتر اما اگر بدون عذر و مانع شرعی قضای آنها را تا رمضان بعدی به جای نیاورده باشد، باید هم کفاره آنها را بدهد و هم قضای آنها را به‌جای بیاورد . کفاره هر روز روزه یک چهارم زکات فطر و نزد برخی از ائمه نصف صاع است.

آیا وقتی روزه ایم میتوانیم هنگام شستن خود بعد از قضای حاجت انگشت خود را کمی فرو کنیم یا روزه باطل میشود؟

شماره: 
0

درباره باطل شدن روزه به هنگام فرو بردن انگشت در مقعد دیدگاه علما متفاوت است برخی گفته‌اند روزه باطل می‌شود و برخی گفته‌اند اگر برای پاک نمودن خود بطور کامل و جلوگیری از پدید آمدن وسوسه درباره پاک نمودن خود باشد، روزه را باطل نمی‌کند نظر دوم ترجیح داده می‌شود بهتر است روزه دار در حد امکان احتیاط لازم را درباره اختلافاتی که میان علما وجود دارد داشته باشد و از آن اختلاف‌بگریزد.

من پدرم 83سال سن دارد و چهار سال است که دیگر توان روزه گرفتن ندارد باید حتما فدیه آن را پرداخت کند و مادرم نیز 68سال دارد و از ناراحتی آتروز و پوکی استخوان به شدت رنج می‌کشد و دارو نیز مصرف میکند

شماره: 
1280
ادامه سؤال: 
و پزشک او گفته که نباید روزه بگیرد ولی باز هم روزه‌هایش را می‌گیرد و من گاهی مانع نماز خواندن (نمازهای سنت و تراویح )وی میشوم چون نشست و برخاست برای او ضرر دارد آیا دچار گناه میشوم یا نه با وجود اینکه ایشان توان کاملی برای ادای نمازهای تراویح و سنت ندارد؟

افراد سالخورده و بیمارانی که بیماری آنان همیشگی است و توان روزه گرفتن را ندارند لازم است به جای هر روز یک مُد( حدود600 گرم) غذای متوسط به نیازمندان بدهند.
برای گزاردن نماز کسی که توانایی داشته باشد در حالت ایستاده نماز می‌گزارد و اگر توانایی نداشته باشد، در حالت نشسته و اگر نشسته هم نتواند با حالت دراز کش نماز می‌گزارد و رکوع و سجود را با اشاره انجام می‌دهد.
شما مانع نماز خواندن مادرتان نشوید بلکه اگر بلند شدن و نشستن برای مفاصل او ضرر دارد، او را تشویق کنید در حالت نشسته نمازش را بگذارد چون معذور است، ان شاء الله خداوند پاداش نماز گزاردن در حالت ایستاده را برای او بنویسد.

رمضان سال گذشته به دلیل اینکه در پنجمین روز آن وضع حمل کردم قادر به گرفتن روزه نشدم امسال نیز به دلیل اینکه فرزندم شیرخوار است قادر به روزه‌داری نشده‌ام حال تکلیف چیست؟ آیا باید هم کفاره آنرا بپردازم و هم قضای آن را به جا آورم؟

شماره: 
1278

خانم به هنگام بارداری و شیر دادن به کودک خود ، رخصت دارد که روزه نگیرد، هرگاه عذرش از بین رفت، قضای روزه را به جای می‌آورد.
در مذهب شافعی گفته شده، اگر روزه نگرفتن زن باردار و شیرده از بیم آن باشد که به جنیین یا فرزندش آسیبی نرسد، قضای روزه و کفاره بر او لازم است و برای هر روزی افزون بر قضای آن یک مُد( حدود 600 گرم) غذا نیز به مستحقان بدهد، اما اگر روزه نگرفتنش در آن حالت از بیم آسیب رسیدن به خودش باشد، تنها قضای آن روزه‌ها بر او لازم است و کفاره ندارد. اگر بعد از بر طرف شدن عذرش توان روزه گرفتن نداشته باشد کفاره می‌دهد.

حدود 50 دقیقه بعد از نماز صبح دچار ناراحتی معده خیلی شدیدی شدم که در چنین مواقعی به تجربه گذشته خود و تجویز پزشک ناچار به خوردن 3 قاشق از داروی معده هستم...

شماره: 
1271
ادامه سؤال: 
با توجه به اینکه این دارو نه رافع تشنگی و نه گرسنگی است و اگر این کار را نمی کردم مشکلم شدیدتر می شد آبا روزه ام باطل است؟؟؟؟ تا الان هم که ظهر است از افطار خودداری کرده‌ام.

روزه‌‌ی شما به سبب خوردن باطل است.

همزمانی محتوا