روزه و زکات فطر

يكي از اقوام در شمال كشور سوئد زندگي مي‌كنند و حال كلاً نيم ساعت بين غروب آفتاب و طلوع آفتاب فاصله است؛ يعني كل ساعات روز است و كلاً يك ساعت شب دارند، در این حالت براي ماه مبارك رمضان بايد چطور روزه بگيرند؟

شماره: 
0

ایشان با محاسبه‌ی ساعت‌های روزه‌داری بر پایه افق نزدیک‌ترین کشور به آن‌ها که افق معتدلی دارد، روزه خود را بگیرند و افطار نمایند. (برای نمونه افق کشور انگلستان)

سلام خسته نباشید جوان هفده ساله ای هستم که در ماه رمضان قبل دو روز از روزه هامو را به خاطر استمنا قضا کردم اما حالا.حال از گناه خود توبه کردم و تصمیم گرفتم تکرار نکنم و دو روز قضا را روزه گرفتم اما پدرم میگه باید 120 روز دیگه روزه بگیری با توجه به محصل بو

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام خسته نباشید جوان هفده ساله ای هستم که در ماه رمضان قبل دو روز از روزه هامو را به خاطر استمنا قضا کردم اما حالا.حال از گناه خود توبه کردم و تصمیم گرفتم تکرار نکنم و دو روز قضا را روزه گرفتم اما پدرم میگه باید 120 روز دیگه روزه بگیری با توجه به محصل بودنم و داشتن کنکور باید این 120 روز را بگیرم ؟ چون دیدم بعضیا میگن سن بلوغ برای پسران از 18 ساله.

چون شما توبه کرده‌اید و روزه هایتان را قضا نموده‌اید امید است خداوند توبه شما را بپذیرد. در مذهب شافعی همان قضای روزه‌های باطل شده کافی است اما در مذهب حنفی باید به ازاء هر روزی که عمدی روزه باطل شده 60 روز روزه گرفته شود.

لطفا مبطلات روزه را برایم ارسال کنید؟

شماره: 
0

خوردن و نوشیدن عمدی، نزدیکی با همسر در حالت روزه، استمنا، استفراغ عمدی، قاعدگی، نفاس.

با سلام من وقتی تو ماه رمضان روزه بودم در ناحیه واژنم ترشح مایع لزجی را احساس میکردم آیا روزه هایم باطل بوده؟خیلی از روزها اصلا به چیز شهوت برانگیزی فک نکردم اما باز این مایع لزج بود بعضی از روزها هم فقط درحد یک وسوسه یک لحظه‌ای فکر شهوت برانگیز به ذهنم خ

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام من وقتی تو ماه رمضان روزه بودم در ناحیه واژنم ترشح مایع لزجی را احساس میکردم آیا روزه هایم باطل بوده؟خیلی از روزها اصلا به چیز شهوت برانگیزی فک نکردم اما باز این مایع لزج بود بعضی از روزها هم فقط درحد یک وسوسه یک لحظه‌ای فکر شهوت برانگیز به ذهنم خطور میکرد و به خاطر روزه ام آن را از ذهنم دور میکردم،تکلیف من چیست؟

آن مایع لزج اغلب مذی است، و باطل کننده روزه نیست، روزه شما درست است.

با سلام اگر کسی سهوا و ندانسته تا یک ربع بعد از اذان صبح به سحری خوردن ادامه دهد و ناگاه متوجه شود که از ساعت سحری گذشته آیا روزه‌اش باطل می‌‌ شود یا خیر؟ البته صدای اذان و به شکلی خواب آلود بیدار شود و نشنیده با شد .؟

شماره: 
0

جمهور علما گفته اند: روزه چنین فردی درست نیست و باید بعد از رمضان قضای آن را به جای آورد، در آن روز نیز برای حرمت رمضان تا شب امساک کند و از مبطلات روزه خودداری نماید، و خداوند برای آن کارش به او پاداش فراوانی می‌‌ دهد.

استعمال و استفاده از عطور و خوشبو در ماه رمضان؟

شماره: 
0

استفاده از خوشبو‌ها در ماه رمضان مانع شرعی ندارد.

بنده جوانی هستم که درروز مخصوصا دراوخر ساعات ونزدیک افطار دچار جنابت می‌شوم وقطراتی منی ازبدنم خارج می‌شود آیاروزه بنده باطل است ازشما سرورگرامی خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید

شماره: 
0

اگر عمدی در بیرون آمدن منی از سوی فرد نباشد روزه اش باطل نمی گردد.
گاهی آبی سفید همانند منی بعد از ادرار یا برداشتن چیز سنگین بیرون می‌‌آید به آن ودی گفته می‌‌شود که بمانند ادرار نجس است و غسل را واجب نمی کند، تنها ان قسمتی که ودی خورده است باید شسته شود.
منی با لذت و جهش بیرون می‌‌آید و بعد از بیرون آمدن شهوت فرد فروکش می‌‌کند، اگر این ویژگی را داشته باشد غسل را واجب می‌‌کند در غیر این صورت منی نیست.

در بین جوابهایی که برای مقدار کفاره روزه قضا شده آمده بود مقادیر از 600 گرم تا 750 گرم متفاوت بود؟ آیا جوابهایی که ارسال می‌شود طبق فقه‌های گوناگون است که تفاوتی تا 150 گرم وجود دارد؟

شماره: 
0

کفاره یک مد و نزد حنفی‌ها نیم صاع است، و دیدگاه علمای مذاهب درباره اندازه مد متفاوت است. از 600 شروع شده تا 750 گرم می‌‌رسد.

همزمانی محتوا