روابط زوجین

سلام آیا بوسیدن همسر و انزال شدن ساعتی بعد موجب ابطال روزه هست

شماره: 
0

اگر انزال به سبب بوسیدن و به آغوش کشیدن همسر بوده باشد، روزه باطل است.

من کارمند هستم، شوهرم بخاطر کار من، کار کردن را ول کرده و اهمیتی نمی‌دهد، از طرفی من را مجبور می‌کند که حقوقم را به او بدهم. میگوید تو اختیار این پول را نداری، حالا می‌خواهم بدانم از لحاظ شرعی باید چکار کنم؟

شماره: 
0

زن و مرد هر مالی را کسب کنند مال خودشان است؛‌ یعنی حقوقی که شما می‌گیری در اختیار خودتان است و جایز نیست شوهر با اجبار آن را از شما بگیرد مگر خودتان قبلاً‌راضی باشید، چنان که خداوند فرموده است: (...للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن)[نساء:32]
حتی مخارج شما و فرزندانتان هم بر ذمه‌ی شوهرتان واجب شرعی و قانونی است و او باید مخارج خانواده را تأمین کند، چنان که خداوند فرموده است (... وعلی المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف)[بقره:233]

تلقیح صناعی از نظر اهل‌سنت چیست؟

شماره: 
0

اگر آب نطفه متعلق به زن و شوهر باشد، از لحاظ شرعی اشکالی ندارد، اما اگر متعلق به فرد دیگری باشد درست نیست و حرام می‌باشد، چون سبب اختلاط نسل‌ها می‌شود.

اگر کسی به زنش بگوید اگر چنین کاری کردی طلاقت افتاده و سری دوم بعد از مدتی همین حرف را تکرار کند و سری سوم بگوید اگر چنین کاری کردی سه طلاقت افتاده و زن انکار کند و بعد از مدتی بگوید: من دروغ گفتم و چنین کاری کردم هر سه مرحله موضوع یک گفته‌ای باشد،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
آیا یک طلاق حساب می‌شود یا سه طلاق؟

اگر زن آن کار را انجام نداده باشد و در این باره که می‌گوید: انجام نداده‌ام حرفش درست باشد طلاق واقع نشده است، اما اگر زن آن کار را انجام داده باشد جمهور علما گفته‌اند سه طلاق واقع شده است.

سوال من در مورد موضوعی تحت عنوان انرژی‌ست: نامزد من شرط ازدواجمان را نماز خواندن گذاشتن و اطرافیان، بنده را به ایشان معرفی کردن که آدمی هسنم نماز می‌خوانم ولی در واقع گاها نمازهایم قضا می‌شود؛

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
چون دختر هستم و مشغله‌ی زیادی دارم و بیرون شرایط برای وضو سخت است. حالا ایشان می‌گویند؛ چون نماز من قضا می‌شود، انرژی منفی می‌گیرد، ایشان از من دور شده است! آیا اصلا همچنین چیزی به اسم انرژی وجود دارد؟! ضمن اینکه به من زنگ می‌زد و می‌گفت انرژی گرفتم یاسین خوندی؟ من هم برای دلخوشی‌اش می‌گفتم بله درحالی‌که نخوانده بودم... لطفا راهنمایی کنید این بحث انرژی که ایشان می‌گویند همه‌ی ادیان در خصوص آن صحبت کرده‌اند، ریشه‌اش از کجاست؟ و آیا اصلا می‌شود کسی آرامشی را که از عبادتش می‌گیرد اسمش را انرژی بگذارد و اینکه آیا ممکن است این انرژی را به شوهرش منتقل کند و یا بالعکس؟!

ازدواج امر مقدسی‌ است و نوعی عبادت به شمار می‌آید و باید زن و شوهر زندگی زناشویی خود را بر پایه‌ی صداقت بنا نهند، اگر به یکدیگر دروغ بگویند به فرجام نیکی نمی‌رسند.