حج

اگر کسی به مدیر کاروان حج بگوید من می‌خواهم برای پدرم حج بخرم چقدر باید پرداخت کنم و مدیر کاروان بگوید چهارصد دلار و مدیر در مکه مکرمه با کسی که می‌خواهد حج نیابت انجام دهد،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
بگوید من به شما سیصد دلار می‌دهم و صد دلار کمتر بدهد، آیا این مبلغ حلال است یا حرام و این در حالی است که به‌طرف گفته من با چهارصد دلار برایت حج نیابتی می‌گیرم و چانه‌زنی می‌کند تا کمتر بدهد مابقی حلال است یا نه؟ منظور صد دلار باقی‌مانده برای مدیر است؟

کسی که هزینه‌ حج را می‌پردازد تا دیگری به نیابت از پدرش حج بگذارد و مطمئن باشد که نایب حج را گزارده است و کسی که تعیین نایب می‌کند و تلاش دارد تا مبلغی برای زحمت‌های خود بگیرد، درست است.

پدری برای حج تمتع ثبت نام کرده بود، فوت کرده و وصیت نموده تا فرزند بزرگش بجای او به حج برود، آیا فرزند بخاطر اینکه خواهر معلول و مادری در خانه دارد، می‌تواند آن را بفروشد و برای آن‌ها هزینه کند؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سوال دیگر اینکه آیا درست است بجای پسر بزرگ، مادرش به نیابت برود، در حالی که قبلا هیچکدام به تمتع نرفته‌اند؟

کسی که برای حج تمتع یا عمره ثبت‌نام بکند و پیش از انجام آن‌ها از دنیا برود، لازم است به نیابت از او آن حج انجام گیرد، اگر وصیت کرده باشد فرزندش یا کسی دیگر به نیابت از او حج برود لازم است به وصیت عمل کند، اگر آن فرد نتواند برود به کسی دیگر مبلغی بدهد تا حج را به جای او بگزارد.
در مذهب شافعی نایب باید خودش پیشتر حج گزارده باشد تا بتواند به نیابت از دیگری حج بگزارد، اگر خود حج نگزارده باشد نمی‌تواند به نیابت از دیگری حج بگزارد.

سوال بنده این است که حج خریدن با روح قران سازگارنیست؟ قال الله لیس للانسان الا ماسعی .قال رسول الله ادامات العبد انقطع عمله الافی ثلاث

شماره: 
0

کسی که مالی داشته و نیت انجام حج را داشته باشد و در زمان زنده بودن خودش نتواند حج بگزارد این حج بر ذمه او دین است که باید به جای آورده شود چنان که کسی می میرد و بدهکار باشد پیش از تقسیم ترکه بدهی او باید داده شود یا اگر زکات مال اش را نداده باشد زکات مال اش پرداخت می‌شود؛ پس بدهی خداوند سزاوارتر است که ادا گردد.
از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است زنی از پیامبر (ص) درباره پدرش که در گذشته بود و حج نگزارده بود پرسید آن حضرت در پاسخ به او فرمود؛ «حجی عن ابیک» به جای پدرت حج بگزار روایت از نسایی است آلبانی گفته آن‌را صحیح دانسته است.

باسلام.ایا در عید قربان قبل از ذبح غسل کردن مجدد باتوجه به اینکه پاکیزه باشیم واجب است؟چون در منطقه ما مرسوم است که درروز عید قربان غسل می کنن! آیا قربانی کردن جزو مناسک حج بوده و برای حاجیان واجب است یا برای همه و کسانی که حتی به مکه نرفته اند؟ در کل قرب

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام.ایا در عید قربان قبل از ذبح غسل کردن مجدد باتوجه به اینکه پاکیزه باشیم واجب است؟چون در منطقه ما مرسوم است که درروز عید قربان غسل می کنن! آیا قربانی کردن جزو مناسک حج بوده و برای حاجیان واجب است یا برای همه و کسانی که حتی به مکه نرفته اند؟ در کل قربانی کردن هم مثل روزه واجب است یا مستحب؟ این سوالات ذهنم رو درگیر کرده اند.

الف‌ـ غسل کردن برای ذبح قربانی واجب یا مستحب نیست.
ب‌ـ حاجی که حج را به شیوه تمتع یقران انجام می دهد یا یکی از واجبات حج را ترک می نماید قربانی بر او واجب است. برای غیر حاجی دیدگاه علمای مذاهب متفاوت است در مذهب حنفی کسی که ثروتمند باشد قربانی بر او واجب است؛ اما نزد جمهور علما قربانی سنت موکد است.

آیا در مراسم حج میتوان بجای عربستان در برگشت به ایران قربانی کرد؟

شماره: 
0

اگر قربانی به سبب ترک واجب حج باشد باید حتماً در عربستان سر بریده شود اما اگر به سبب ترک واجب حج نباشد؛ بلکه حاجی به مناسبت فرا رسیدن عید قربان قربانی کند چون روزهای این نوع قربانی تنها روز عید قربان و سه روز بعد از آن (ایام تشریق) است می تواند کسی را وکیل کند آن قربانی را در هر جایی که می خواهد به جای او سر ببرد.