از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد

از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد

از رئوف آذری کنشگر صلح و برنده جایزه‌ی پایداری گلوب ایران با حضور مسؤول هیأت اجرایی جماعت و جمعی از مسؤولان و اعضای دفتر مرکزی روز دوشنبه ٢٧ اردیبهشت‌ماه ١۴٠١ در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد.


رئوف آذری در این نشست به بازگو کردن نحوه شکل‌گیری و به سرانجام رساندن پروژه آموزش صلح پرداخت.

وی در طول یک دهه‌ی گذشته، فعالیت در حوزه‌ی آموزش صلح را در مدارس الگویی شروع و در بازه‌ی زمانی کار خود سه محور مهربانی، گفت‌و‌گو و صلح را در پنج ساحت با کودکان، نوجوانان و جوانان کار کرده است.

رئوف آذری با پروژه‌ی صلح‌سازی در بخش جوانان رتبه‌ی اول جایزه‌ی پایداری گلوب ایران- اُسکار پایداری- را کسب کرد.

در ادامه هر کدام از حاضرین ضمن واگویی تجارب زیسته خود از فعالیت و مشارکت‌های مدنی در حوزه‌های علاقه‌مندی و تخصصی خود بر اهمیت و ضرورت پرداختن بیشتر به حوزه حفظ محیط‌زیست به‌عنوان یک اصل و رویکرد اشاره شده در رسالت خدماتی جماعت تأکید کردند.

در پایان نیز لوح تقدیری از سوی روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح به‌پاس تلاش‌های این کنشگر و ایده پرداز موفق حوزه صلح و مهربانی تقدیم شد.

از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد
از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد
از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد
از برنده‌ی جایزه‌ی پایداری گلوب ایران در دفتر مرکزی جماعت تقدیر شد