هیأت بلندپایه‌ی حماس با دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح دیدار کرد

هیأت بلندپایه‌ی حماس با دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح دیدار کرد

هیأت بلندپایه‌ی حماس، به ریاست دکتر خلیل الحیة، مسؤول روابط عربی و اسلامی جنبش، عصر پنجشنبه ٢٩ مهرماه، در دفتر جماعت دعوت و اصلاح حضور یافت و با دبیرکل و تنی چند از اعضای دفتر مرکزی جماعت دیدار کرد.

در آغاز این دیدار، دکتر عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت، ضمن خیر مقدم به مهمانان، گزارشی از تاریخچه، فعالیت‌ها و دستاوردهای تشکّل متبوع خود ارائه کرد و ضمن ستایش از مقاومت دلیرانه‌ی ملت نستوه فلسطین در مقابل اشغالگران وهم‌پیمانانشان، به بیان برخی نقطه‌نظرات خود در زمینه‌ی مسائل منطقه و جهان اسلام پرداخت.

در ادامه، دکتر خلیل الحیة، عضو دفتر سیاسی حماس، ضمن اظهار خرسندی از این دیدار، در سخنان مبسوطی به بیان آخرین وضعیت فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی پرداخت و بر ضرورت پرهیز از تفرقه و گسترش بیش از پیش ارتباط با همه‌ی طیف‌های امت اسلامی تأکید کرد.

خلیل الحیة را در این دیدار، دکتر اسامه حمدان و دکتر ابو احمد جمال، از اعضای دفتر سیاسی و نیز دکتر خالد قدومی، نماینده‌ی جنبش در ایران همراهی می‌کردند.