احراز مقام نخست مسابقات آنلاین دبیران ریاضی توسط دبیر پاوه‌ای

احراز مقام نخست مسابقات آنلاین دبیران ریاضی توسط دبیر پاوه‌ای

«صبور رستمی‌تبار»، دبیر ریاضی مقطع متوسطه‌ی دوم شهرستان پاوه، رتبه‌ی نخست مسابقات آنلاین دبیران ریاضی کشوری را به خود اختصاص داد.

 

به‌گزارش اصلاحوب «صبور رستمی‌تبار»، دبیر ریاضی مقطع متوسطه‌ی دوم شهرستان پاوه، رتبه‌ی نخست مسابقات آنلاین دبیران ریاضی کشوری را در سال تحصیلی ٩٨-٩٩ به خود اختصاص داد. 


وی در گفت‌وگویی کوتاه با اصلاحوب، انتقال مفاهیم، کاربرد روش‌های نوین آموزشی در تدریس، ارتقای دانش علمی و حضور در همایش‌های علمی در سطح کشوری و استانی و بهره‌برداری از الگوهای برتر تدریس را در موفقیت خویش مؤثر دانست.


وی با ارائه‌ی مقالات علمی به چند همایش ملی، و حضور در جشنواره‌ی الگوهای تدریس، حایز رتبه‌های برتر کشوری و استانی شده و مورد تقدیر و تجلیل واقع شده است.

بدون امتیاز