آلودگی صوتی

نویسنده: 
رحیم خورشیدی
آلودگی صوتی

امروزه مفهوم شهروندی به یکی از مهمّ‌ترین ایده‌های سیاسی عصر ما تبدیل شده است. شهروندی ایده‌ای است که بی‌درنگ هم حق افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می‌شناسد و هم مسؤولیّت‌های جمعی‌شان را که اداره با ثبات امور بر آنها مبتنی است.

از جمله حقوق له و علیه شهروندان آزار ندیدن و آزار‌نرساندن است. آلودگی آب، هوا، خاک، محیط زندگی، و آلودگی صوتی و ... از جمله آزارهایی هستند که شهروندان با آن مواجه هستند.

در این‌جا به آلودگی صوتی خواهیم پرداخت، طبق قاعده زرّین «لا ضرر و لا ضرار» از ضرر رسانیدن به‌خود و دیگران نهی شده است.

آلودگی صوتی عاملی برای پریشانی و سلب آرامش و آسایش از شهروندان است که بارها از این آزار شکوه داشته و نالیده‌اند، از جمله: 

- مهمانان بعد از اتمام شب‌نشینی تا نیمه شب، بعد از خداحافظی‌های مکرّر موقع حرکت ماشین، راننده اقدام به بوق زدن می‌کند ...! راننده محترم فکر نمی‌کند نیمه‌شب موقع استراحت همسایه‌هاست؟!

 -در خیابان ماشین جلویی به دلیلی توقف کرده است، راننده پشت سری اقدام به زدن ممتد بوق خودرو می‌کند.

- ساعت از دو نیمه شب تابستان (دو بامداد) گذشته است، به‌خاطر گرمای هوا پنجره‌ها باز است، یک‌دفعه صدای ویراژ موتورسیکلت سکوت شب را می‌شکند و اعصاب خلق خدا را که خفته‌اند ویران می‌کند!

- در خیابان یا پیاده‌رو حرکت می‌کنی راننده جوان خودرو صدای باند ماشین را تا آخر باز کرده و خودنمایی می‌کند ‌... گناه دیگران چیست که مجبورند این ساز ناساز را گوش دهند!؟

- خانه‌هایی که در مجاورت مساجد قرار دارند اغلب از صدای زیاد بلندگو و صدای نخراشیده مؤذّن گلایه دارند ... مگر نمی‌شود صدا را کم کرد و مؤذّنی خوش صدا پیدا کرد یا نوارش را پخش کرد!؟

 -خالی کردن ناگهانی مصالح ساختمانی توسط کامیون‌ها همیشه اضطراب‌آور بوده و موجب شوک می‌گردد!

- در آپارتمان‌ها سروصدای طبقات بالایی و یا پایینی می‌تواند باعث سلب آرامش گردد.

 -صبح روز جمعه که مردم در حال استراحت هستند بلندگوی فروشنده یا خریدار دوره‌گرد در کوچه باعث اذیّت وآزار اهالی است !

- برخی از آلودگی‌های صوتی را که مجبور به تحمّل آن هستیم می‌توان کاهش داد، یا به وقت غیر استراحت مردم موکول کرد.

- رانندگان ماشین‌های سنگین که کامیون یا نفت‌کش خود را در کوچه‌های مسکونی پارک می‌کنند برای گرم کردن خودرو در صبح علی الطلوع اقدام به روش کردن آن می‌کنند، اغلب داد همسایه‌ها را بلند می‌کند!

از این نمونه‌های مشابه آلودگی صوتی می‌توان موارد زیادی را برشمرد که به این چند مورد برای نمونه اکتفا می‌کنیم.

احترام به حقوق دیگران از وظایف شرعی و انسانی بوده و جزو مسؤولیّت‌های شهروندی است که با رعایت آن جامعه به آرامش و سعادت می رسد.

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 5 (از 1 رای)