نبرد عین جالوت «۲۵ رمضان»

نویسنده: 
دکتر علی صالحی
نبرد عین جالوت «۲۵ رمضان»

این نبرد که بین مسلمانان با قوم خون‌خوار مغول در‌گرفت، در تاریخ، به ‌نبرد «عین جالوت» معروف شد و بسیار سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده بود. این نبرد خونین در ۲۵ ماه رمضان و در سال ۶۵۸ هجری «برابر با ۱۲۶۰» میلادی میان مسلمانان مملوک به فرماندهی ملک سیف الدّین قدوز یا قطز، چهارمین سلطان ممالیک بحری مصر و لشکر جرّار مغولان به فرماندهی کتبوغ از فرماندهان هلاکوخان با سیصد هزار جنگجو، در منطقه‌ی عین جالوت روی داد. دو لشکر به نبردی تن به تن و خونین پرداختند، لشکر مسلمانان در یک حمله‌ی تاکتیکی و حساب‌شده لشکر مغول را محاصره کرد. سربازان مغول از جان می‌جنگیدند و در یک حمله‌ی برق‌آسا جناح چپ مسلمانان را در هم کوبیدند، نزدیک بود که مسلمانان را به عقب‌نشینی و شکستن محاصره وادار سازند که فرمانده‌ی قهرمان قدوز، کلاهخود خود را از سر برداشت تا سپاهیان تمام صورتش را ببینند و روحیه بگیرند و سه بار با صدای بلند فریاد زد: وا اسلاما! پروردگارا! بنده‌ات را در برابر مغول یاری فرما
سپاهیان با شنیدن فریاد فرمانده‌ی خود به وجد آمدند و شور و شوق جهاد در جانشان افزون شد و به مقاومت و محاصره‌ی خود ادامه دادند و در یک ضدّ‌حمله‌ی سنگین لشکر مغول‌ها را به عقب راندند و برای اوّلین بار طعم تلخ شکست و خواری و زبونی را به لشکر مغرور و خونخوار مغول چشاندند و فرمانده‎‌ی جنگاور مغول‌ها به نام کتبوغ اسیر و اعدام شد و همین نبرد آغازی برای شکست‌های پی در پی و افول و نابودی امپراطوری مغول شد. در این نبرد مسلمانان فتوای جهاد را از عالم و مجتهد بزرگ اسلامی مصر «عزّبن عبد السّلام» گرفتند، این دانشمند بزرگ یکی از همفکران امام ابن تیمیه بود که درس جهاد، فدکاری، شهادت، اجتهاد و دفاع را از مکتب اسلام آموخته و با این فتوای تاریخی سربازان مسلمان را به نبرد با لشکریان مغول فرا خواند و در شکست خفّت‌بار مغول‌ها و پیروزی عزّت‌مند مسلمانان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نمود.
این هم از برکات ماه مبارک رمضان.
منابع:
1-    عبدالسّلام سیّد العزیز، تاریخ الدّولۀ المغولیه فی ایران، دائرۀ المعارف، قاهره، ۱۹۸۲م
2-    احمد مختار العبادی، قیام الدّوله الممالیک الأولی فی مصر و الشّام، دارالنهضه العربیه، بیروت ۱۹۶۹م
3-    قاسم عبده القائم، عصر سلاطین الممالیک، عین للدّراسات و البحوث الانسانیه و الاجتماعیه القاهره ۱۹۹۸م


بدون امتیاز