مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت با اعضای دفتر شهرستان نیکشهر دیدار کرد

مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت با اعضای دفتر شهرستان نیکشهر دیدار کرد

محمّد انور امیری مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت دعوت و اصلاح با اعضای دفتر شهرستان نیکشهر این تشکّل، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار محمّد انورامیری مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت دعوت و اصلاح با استناد به مصوّبات و اصلاحات ساختاری پنجمین کنگره‌ی جماعت، کوچکتر شدن بدنه‌ی اداری این تشکّل مدنی را در راستای پویایی بیشتر و توسعه‌ی هدفمند دانست.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود تحوّلات کرونا و پسا کرونای در جهان و به تبع آن در کشور را عمیق توصف نمود و به خدمت گرفتن فناویهای ارتباطاتی در جماعت را به عنوان شاه‌کلید فعّالیت در بخشهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی و همچنین ارتباط با اقشار مختلف جامعه دانست. 

وی به رویکرد جدید جماعت در جهت معنابخشی به زندگی، مسئولیت‌پذیری و نوعدوستی اشاره و خدمات خیریه‌ی جماعت را بخش کوچکی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانست که باید به سمت فرهنگ‌سازی، خودکفایی، کارآفرینی اقتصادمحور خانواده‌های هدف، گام برداشته شود که این امر بر مبنای اصول انسانی و فراتر از قومیت و مذهب انجام می‌شود.

امیری مرکز ثقل فعالیت تربیتی جماعت در وضعیت کنونی را خانواده توصیف و تأکید کرد: شعارِ«هر خانواده، یک کلاس تربیتی» باید تحقّق یابد.

در این دیدار، معاونان مالی و روابط عمومی شعبه و اعضای دفتر نیکشهر گزارش و راهکارهای پیشنهادی را ارایه کردند. 

مسئول استانی جماعت و هیأت همراه، در ادامه‌ی این سفر، ضمن توزیع سبد غذایی در بین نیازمندان این مناطق، از پروژه‌های در حال ساخت مسکونی و آموزشی در شهرهای اسپکه، بنت و دشتیاری بازدید کردند.

مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت با اعضای دفتر شهرستان نیکشهر دیدار کرد
مسئول شعبه‌ی سیستان و بلوچستان جماعت با اعضای دفتر شهرستان نیکشهر دیدار کرد

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بلوچ (مهمان)
1399/10/10

خدا قوت