دبیرکل در دیدار با اعضای دفتر مرکزی: با اعتماد به‌نفس در کنار احترام به دیگران می‌توانیم تاثیرگذار باشیم

دبیرکل در دیدار با اعضای دفتر مرکزی: با اعتماد به‌نفس در کنار احترام به دیگران می‌توانیم تاثیرگذار باشیم

دبیرکلّ جماعت دعوت و اصلاح با اعضای دفتر مرکزی در عصر یکشنبه ۳۰ آذرماه دیدار و به اهمّیت اعتماد به نفس و احترام به دیگری تٲکید کرد.


بنا به گزارش اصلاحوب، استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح در این دیدار تاکید کرد: «ما با اعتماد به‌نفس در کنار احترام به دیگران می‌توانیم تاثیرگذار باشیم؛ تنها کاری که همه مردم را راضی می‌کند هیچ کاری نکردن است. پرورش نسلی که بتواند از میان تلاطم‌های سرگرم‌کننده‌ی امروز به سلامت عبور دهد، کار بسیار عظیمی خواهد بود.»

در بخشی از این دیدار، جمال اسماعیلی مسئول هیٲت اجرایی مرکزی جماعت به موضوعات روز پیرامون جماعت اشاره کرد و گفت: محور اصلی فعالیت‌های جماعت فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی جماعت محدود به تسهیل‌گری در راستای مسائل فرهنگی است.

در این دیدار، عثمان عباسی مسئول روابط عمومی جماعت با اشاره به شرایط کرونایی که یک سال است گریبان جهان را گرفته، گفت: نیاز هست اعضای جماعت در ایام کرونایی مراقب احوال خود و دیگران در جامعه باشند.