نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» نوشته‌ی دکتر حسان حتحوت با حضور مولوی داود نارویی مترجم کتاب و جمعی از فرهیختگان، اساتید دانشگاه، اعضای جماعت دعوت و اصلاح و شاعران بلوچ در ١٢ دی‌ماه در مسجد رضوان ایرانشهر برگزار شد.

در این نشست محمّد انور امیری مسؤول شعبه‌ی جماعت دعوت اصلاح در سیستان و بلوچستان ضمن عرض خوشآمدگویی به حضار ومهمان ویژه، برگزاری چنین نشستهایی را سبب رشد و شکوفایی فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست.

در ادامه‌ی این نشست اساتید سپاهی، اخوان، باهورزهی، افرازه و خانم ریسی، نقدهای خود را ارایه کردند.

مولوی داود نارویی در پاسخ به نقدها گفت: بنده به عنوان مترجم، قصد دفاع از تمام مباحث ارایه شده در کتاب را ندارم. وی درادامه‌ی نقد یکی از حضار در خصوص مبهم مطرح شدن بعضی از موضوعات ازجمله مقوله‌ی عقل اظهار داشت: «کتاب برای جامعه‌ی امریکا نوشته شده و نویسنده در خصوص مسایل دینی تخصّص نداشته و فقط تجربیات شخصی خود را مطرح کرده، لذا موضوعات به صورت کلی بیان شده است.»

در ادامه از کتاب «بلوچان» اثر میخاییل گریگور پیکوئین با ترجمه کریم ریگی وانتشارات ربیدان، توسط استاد سپاهی و خانم رئیسی رونمایی گردید. 

در ادامه آقایان ایران‌نژاد و دکتر شه بخش در خصوص زبان و فرهنگ بلوچی به ایراد سخن پرداختند.

پایانبخش مراسم اهدای لوح سپاس به اساتید و جمعی از پژوهشگران زبان و ادبیات بلوچی بود.

نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد
نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد
نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد
نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد
نشست نقد و بررسی کتاب «خوانشی در خرد مسلمان» با حضور مترجم اثر در ایرانشهر برگزار شد
بدون امتیاز