گلایه‌های سیل‌زده‌های ترکمن صحرا

اساس نیوز،عبدالقیوم شکاری :در دو روز گذشته جاری شدن سیلاب های ناشی از بارندگی های کم نظیر شهرها و روستاهای ترکمن نشین شرق و شمال استان گلستان را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی حجم بارش های این ایام در چند دهه اخیر سابقه نداشته است .علاوه بر این ورود آب بارش های سیل آسا از استان خراسان شمالی به استان گلستان بر عمق مشکل جاری افزوده است .بر اساس گزارش های مردمی واصله بسیاری از مناطق اطراف رود گرگان و رودخانه های فرعی دیگر استان مثل قره سو تحت تاثیر این شرایط قرار دارد.

مساله مهم برای ترکمن های ساکن نوار شرقی و شمالی گلستان در این ایام این است که این حس را پیدا کرده اند که به تناسب ابعاد و عمق حادثه ای که برای آنها در حال وقوع است، مسئولان اجرایی استان آمادگی اتخاذ تمهیدات لازم را نداشته اند.امداد رسانی برای سیل زده ها ضعیف بوده و رسانه استانی به شکل متناسب به پوشش رویداد مهم جاری اهتمام ندارد .

بررسی میدانی برخی از مناطق آسیب دیده نمایانگر این واقعیت است که مسئولان با عنایت به هشدارهای هواشناسی صادر شده می توانستند با اندک تمهیداتی در رابطه با پاکسازی و تعریض کانال ها و مسیرهای رودخانه ها در مناطقی که کور شده اند ،خسارات های وارد شده به مردم را کاهش دهند.اما متاسفانه غالب این تمهیدات حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را پیدا کرد .

بخش اخبار: 
اصلی