همایش علمی بزرگداشت عالم وعارف بزرگ هورامان، ماموستا بهاءالدین امام دزآوری (زاوری) در مریوان برگزار شد

پایگاه تحلیلی خبری پاوه پرس؛ همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان،ماموستا بهاءالدین امام دزآوری(زاوری) با اهتمام دانشگاه پیام نور در شهرمریوان با شکوه خاص برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پاوه پرس، همایش علمی بزرگداشت عالم و عارف بزرگ هورامان، ماموستا ملابهاءالدین امام دزآوری(زاوری) در شهر مریوان، باحضور عالمان، اندیشمندان، پژوهشگران و مهمانانی از هورامان، مریوان، پاوە، نودشە، نوسود، سروآباد، سنندج، روانسر، جوانرود، کرمانشاە و اقلیم کردستان عراق دوشنبە ۲۰ اسفندماە جاری در دانشگاە پیام نور مریوان، بی نظیر برگزار شد.

در این همایش در ارتباط با استادبهاءالدین و اقدامات فرهنگی، علمی و عرفانی ایشان و نیز در ارتباط با طریقت نقشبندی و عرفان توسط سخنرانان ذیل ارائە گردید: دکترحسنی رئیس دانشگاە پیام نورمریوان، دکتر عمر عبدالعزیز(نوەی استاد)، دکتراحمدنعمتی (استاد دانشگاە تهران)، آقای همایون محمدنژاد(نویسندە و پژوهشگر هورامان)، آقای جمیل فاروقی (محقق)، دکترنریمان عبدی(استاد دانشگاە)، آقای محمدعلی نعمتی، دکتراسامە صلاح الدین، آقای عثمان رحیمی(شاعر) و آقای هیوا ڕاشدی به ایراد سخنان و بیان اشعاری پرداختند.

در ادامەی این برنامە کلیپی از زندگی ماموستا بهاءالدین پخش شد کە کاری از آقایان عبداللە عبدی و خانم شهلا فتحی و همایون محمدنژاد و مصاحبە با ماموستاملااحمد نظیری در آن بە نمایش درآمد. در پایان هم از کتاب زندگی نامەی ماموستا کە توسط نوەاش بە رشتەی تحریر درآمدە بود ،و ازسوی انتشارات احسان تهران منتشر شدە بود ،با حضور اساتید و حضار فرهنگی و برجستە رونمایی و پردە برداری شد.

در این مراسم ،نویسندگان ،قلم بە دستان و فعالان هورامان و مناطق دیگر کردستان ،شرکت داشتند آقایان: عادل محمدپور، رئوف محمودپور، سبحان امینی، ولی فتاحی، صابر عزیزی، ماموستامۇمن نوری، رحیم رحمانی، کورش یوسفی، عثمان رحیمی، کیوان محمدی، اردشیر محی، سعدی عزیزی، محمد سالاری، جمیل فاروقی، عبدالرحمن ادوای، خانم شهلا فتحی ،خانم اسپرا، خانم شیدا باسامی و از علمای منطقە ماموستا ملامحمود مدرس نگلی، ماموستا ملااحمد بهرامی(جوانرود) نمایندە پیشین مجلس در حوزە پاوە و هورامانات، ماموستا ملاعبدالرحمن یعقوبی(مدیر انتشارات احسان تهران)، ماموستاعثمان کریمی، ماموستا رسول از شهر سقز، ماموستا برهان امام جمعەی روستای دزآور(زاور)و سیوان امینی و محمدعزیز صفری(شورای روستای دزآور(زاور) و عزیزان دیگر کە تشریف داشتند، مایەی بسی مباهات ما بود.

در ادامەی برنامە بابت زحمات برگزاری این همایش از شخصیت های ذیل تقدیر بە عمل آمد: دکترحسنی رئیس دانشگاە پیام نور مریوان وتمامی کارکنان دانشگاە کە کمال همکاری را بە عمل آوردند.، دکتر فاروق نعمتی، فاضل خالدی، رئوف احمدی، موسی پورمرادی، رحیمی و… هماین محمدنژاد،سیوان اداک(مجری توانمند برنامە) عبداللە عبدی(فیلمبردار)، خدر رمضانی، صاحب نیک رفتار(عکاس) و از پشتیبانان مالی و اسپانسر همایش: آقای عبدالصمد فردوسی، دکتر نریمان عبدی، حاج اسماعیل جهانی،آقای بهاءالدین قادری ،تقدیرشایان شد.

گزارش برگزاری این مراسم به زبان هورامی

هەمایێشوو زانشتی قەد٘رگێرتەی جە زانا و خود٘ائەژناسوو گەورەو هەورامانی مامۆسامەڵڵابەهائەدین ئێمام زاوەری جە شاروو مەریوانی ، بێ وێنە لوا ڕاوە.

بە پاو هەواڵوو پاوەپرێسی، هەمایێش و کۆنیشتوو زانشتی قەد٘رگێرتەی جە زانا و خود٘ائەژناسوو گەورەو هەورامانی مامۆسامەڵڵا بەهائەدین ئێمام زاوەری جە شاروو مەریوانی، بە ئامادە بیەو و حزووروو زانایا، ویرمەندا و پەیجۆرکارا و مێماناو هەورامان، مەریوان، پاوە، نۆدشە، نەوسوود، سەڵواوا، سنە، ڕوانسەر، جوانڕۆ کرماشان و هەریموو کوردەستانوو عێراقی جە ساعەتوو۲ و جە ڕۆ ۲۰ سیاوکاموو۱۳۹۷جە زانشتگاو پەیام نووروو مەریوانی، بێ وێنە لوا ڕاوە.

ئەچی هەمایێشەنە سەروو کەسایەتی مامۆسای و خزمەتەعالەکاش جە زانشت و عێلم و عێرفان و خود٘ائەژناسیوە جە لاو وەشەویسا: دوکتور حەسەنی ڕابەروو زانشتگاو پەیام نووری، دوکتور عومەر عەبدولعەزیز(کوڕەزاو مامۆسای)، دوکتور ئەحمەد نێعمەتی، هومایون موحەممەدنژاد(نویسەر و پەجۆرکار) کاکە جەمیل فارۆقی (نویسەر)، دوکتور نەریمان عەبدی، کاکە موحەممەدعەلی نێعمەتی، دوکتور ئۆسامە سەلاحەدین، کاکە عوسمان ڕەحیمی، کاکە هیوا ڕاشدی، باسێ، شێعرێ و مەقالێ وەڵا کریەوە،جە بەینوو بەرنامەکەینە، فیلمێو جە ژیواو مامۆسای پەخش و وەڵا کریاوە و دماتەریج جە کتێبەکەو مامۆسای کە بە قەڵەموو دوکتورعومەری نویسیابێ روونمایی و پەردەلادای کریا.

جە مەراسێمەکەنە،نویسەرا، قەڵەم بە دەسا و خەموەراو هەورامانی و یاگەکاوتەروو کوردەسانی بەشداریشا کەردەبێ: کاکە عادڵ موحەممەدپوور، کاکە ڕئوف مەحموودپوور، کاکە سوبحان ئەمینی، کاکە وەلی فەتاحی، کاکە سابیر عەزیزی، مامۆسامۆمن نووری، کاکە ڕەحیم ڕەحمانی، کاکە کوورش یووسفی، کاکە عوسمان ڕەحیمی، کاکە کەیوان موحەممەدی، کاکە ئەردەشیر موحی، کاکە سەعدی عەزیزی، کاکە موحەممەد سالاری، خاتوو شەهلا فەتحی، کاکە جەمیل فارۆقی، کاکە عەبدوڕڕەحمان ئەدوای، خاتوو ئەسپەرا، خاتوو شەیدا باسامی و هەرپاسەیچ مامۆسامەڵڵا ئەحمەد بەهرامی(جوانڕۆ)، مامۆسا عەبدوڕڕەحمان یەعقووبی جە ئێنتێشاراتوو ئێحسانوو شاروو تارانی، مامۆسامەڵڵا مەحموود مودەڕڕێسوو نگڵی، مامۆسا عوسمان کەریمی، مامۆسا ڕەسوول جە سەقز، و وەشەویساتەری کە تەشریف ئاردەیشا ، مایەو دڵگەرمی بێ.

جە درێژەو هەمایێشەکەینە دەسوەشی پەی ئەرک و زەحمەتەکاو: دوکتورحەسەنی ڕاوبەروو زانشتگاو پەیام نووروو مەریوانی و گردوو کارمەندەکاو زانشتگاو پەیام نووری کە پەی ئی مەراسێمەیە زەحمەتی فرەشا کێشتە بێ، دوکتور فارۆق نێعمەتی، کاکەهومایون موحەممەدنژاد، کاکەفازڵ خالدی،کاکەڕئوف ئەحمەدی، کاکەسەیوان ئەداک(موجری بەرنامەی) کاکەعەبدوڵڵا عەبدی (فیلم گیر)، کاکەخدر ڕەمەزانی) کاکەساحێب نیک ڕەفتار(وێنەگیر)و هەر پاسەیچ جە پاڵپشتی ماڵی و ئێسپانسراو بەرنامەکەی وەشەویسا: کاکەعەبدوسەمەد فێردەوسی و دوکتور نەریمان عەبدی، حاجی ئێسماعیل جەهانی،جە هەمایێشوو قەد٘رگێرتەی جە مامۆسابەهائەدین ئێمام زاوەری و وەشەویساتەری ،دەسوەشی تایبەت کریا.

با تکشر از جناب آقای همایون محمدنژاد فعال فرهنگی هورامان به جهت ارسال گزارش مراسم و نیز تقدیر ویژه از کاک خدر رمضانی عکاس و هنرمند توانمند شهرستان پاوه که با زیبایی پوشش تصویری مراسم را متقبل بودند.

بخش اخبار: 
اصلی