بهترین‌ها از منظر سنّت نبوی

گردآورنده: 
اصلاحوب
بهترین‌ها از منظر سنّت نبوی
احادیثی که با خیر، خیارکم، خیار و خیرکم آغاز می‌شود
41 حدیث در صحیح بخاری و مسلم و در میان احادیثی که علامه آلبانی تصحیح کرده است وجود دارد که با کلمات خیر، خیارکم، خیار و خیرکم آغاز می‌شود. شایسته است بکوشیم تا از بهترین‌ها باشیم.
بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. [بخاری]
بهترین شما خوش‌اخلاق‌ترین شماست. [بخاری]
بهترین شما در جاهلیت بهترین شما در اسلام خواهد بود به شرطی که اهل فهم و درک باشد. [بخاری]
بهترین شما کسی است در ادای قرض بهتر عمل کند. [بخاری]
بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهترین باشد. [صحیح ابن حبان]
بهترین شما کسی که اطعام کند و به سلام پاسخ دهد. [صحیح الجامع]
بهترین شما کسی است که از او امید خیر رود و از شرش در امان باشند. [صحیح ترمذی]
بهترین شما کسی که برای مردم سودمندتر باشد. [صحیح الجامع]
بهترین شما کسی که در صف نماز انعطاف و فروتنی بیشتری داشته باشد [صحيح الترغيب]
بهترین شما کسی که وقتی او را ببینند خدا را به یاد آورند. [صحيح الترغيب]
بهترین شما کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد. [صحيح الجامع]
بهترین مردم کسی است که دلی نرم و زبانی صادق داشته باشد. [صحيح الجامع]
بهترین یاران نزد خدا کسی است که برای یارانش بهترین باشد و بهترین همسایگان کسی است که برای همسایه‌اش بهترین باشد. [صحيح الأدب]
بهترین مردم در وقت بلا کسی است که افسار اسبش را بگیرد و به دنبال دشمنان خدا بشتابد؛ آنان را بترساند و از او بترسند یا کسی که در صحرایی خلوت می‌گزیند و حق خدا ادا می‌کند. [صحيح الجامع]
بهترین پیشوایان شما کسانی هستند دوست‌شان دارید و شما را دوست دارند. [مسلم]
بهترین نام‌ها عبد الله و عبد الرحمن است. [مسلم]
بهترین اماکن مساجد و بدترین آن بازاها هستند. [صحيح الجامع]
بهترین مهریه کم‌ترین آن است. [صحيح الجامع]
بهترین صدقه چیزی است که در حین نیاز داده شود. [بخاری]
بهترین عمل آن است در حالی از دنیا بروی که ذکر خدا بر زبانت باشد. [صحيح الجامع]
بهترین تابعین اویس است. [مسلم]
بهترین دعا در روز عرفه است. [صحيح الجامع]
بهترین دین آسان‌ترین آن است. [صحیح الترغیب]
بهترین روزی که خورشید در آن طلوع می‌کند روز جمعه است. [مسلم]
بهترین زنان جهان چهار نفر هستند: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد و آسیه زن فرعون. [مسلم]
بهترین آبی که روزی زمین جاری است آب زمزم است؛ هم خاصیت غذایی دارد و هم دوای بیماری است. [صحيح الجامع]
بهترین سفری که انجام می‌گیرد سفر به سوی مسجد من و خانه‌ی خداست. [صحيح الجامع]
بهترین لباس شما لباس‌های سفید است؛ مردگان خود را در آن دفن کنید و به زندگان خود نیز بپوشانید. بهترین سرمه اثمد است؛ مو را می‌رویاند و دیده را بینا می‌کند. [صحيح الجامع]
بهترین صفوف مردان صف اول نماز و بدترین آن صف آخر است. بهترین صف زنان آخرین و بدترین آن اولین صف است. [صحيح الجامع] 
بهترین مردم در قرن من هستند سپس کسانی که به ترتیب می‌آیند. [صحيح الجامع]
بهترین ازدواج آسان‌ترین آن است. [صحيح الجامع]
بهترین زنان کسی است که وقتی او را ببینی خوشحالت می‌کند و هر گاه دستوری دهی اطاعت می‌کند. [صحيح الجامع]
بهترین دینداری ورع و پارسایی است. [صحيح الجامع]
بهترین عبادتگاه زنان خانه‌های آنان است. [صحيح الجامع]
بهترین دوا حجامت است. [صحيح الجامع]
بهترین شما کسی است که اطعام کند و سلام را پاسخ دهد. [صحيح الجامع]
بهترین مردم سودمندترین آنان است. [صحيح الجامع]
بهترین مردم کسی که دل مخموم داشته باشد. پرسیدند: مخموم چیست ای رسول خدا؟ فرمود: قلب پاک و منزهی که گناه و تجاوز و حسد در آن راه ندارد. گفتند: چه کسی چنین قلبی دارد؟ فرمود: کسی که از دنیا بیزار است و آخرت را دوست دارد. گفتند: چه کسی چنین صفتی دارد؟ فرمود: مؤمنی که اخلاق زیبا دارد. [صحيح الجامع]
بهترین شما کسی است که عمرش طولانی و عملش نیکو باشد و بدترین شما کسی است که عمرش دراز و عملش بد باشد. [صحيح الجامع]
بدون امتیاز