عبدالله ناصری در گفت‌وگو با «اعتماد» تشريح كرد || ردپای اصلاح‌طلبان در تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها

بالاخره پاي سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد رسيد. حدود يك سال پس از كسب راي از مردم يزد، بالاخره اين اقليت ديني با راي مجمع تشخيص مصلحت نظام كارش را در شوراي شهر يزد آغاز كرد. اين دستاورد كه به گفته عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب يك مطالبه يك ساله بود، با تلاش برخي اصلاح‌طلبان در مجمع تشخيص مصلحت براي جلب آرا و فراكسيون اميد به نتيجه رسيده است. البته او معتقد است كه فضاي عمومي جامعه به گونه‌اي است كه ديگر چهره‌هاي اصولگرا و اقتدارگرا نمي‌توانند بر آراي غيردموكراتيك خود پافشاري كنند.

راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به بازگشت سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد و حضور اقليت‌ها در شوراها چه پيام سياسي‌اي داشت؟ چه عواملي در شكل‌گيري اجماع در مجمع تاثير داشت؟

راي مجمع تشخيص به حضور آقاي نيكنام در شوراي شهر، آري گفتن به يك مطالبه انباشته شده و قريب به يك ساله جامعه بود. به نظر من اگر جز اين اتفاق مي‌افتاد غير منتظره و غيرمعقول بود. تلاش برخي اعضاي مجمع تشخيص در شكل‌گيري اجماع بسيار مهم بود. ديديم كه برخي اعضاي مجمع كه بيشتر به گفتمان اصولگرايانه متمايل بودند نيز به طرح حضور اقليت‌ها در شوراها راي مثبت دادند. به نظر مي‌رسد كه اين افراد به افق جديدي رسيده‌اند كه قابل توجه است. بايد تشكر كرد كه به اين نظر مجلس شوراي اسلامي راي مثبت دادند و نهايتا اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به نفع مجلس تمام شد. در اين شرايط بسيار حساس اين اقدام تاثيرات و بار تبليغات مثبتي براي نظام جمهوري اسلامي خواهد داشت. اگر راي امروز مجمع تشخيص منفي بود، هزينه زيادي در بين اقليت‌هاي ديني و نخبگان كشور متحمل مي‌شديم.

چرا برخي چهره‌هاي اصولگرا راي مثبت دادند و چنين اجماعي در مجمع تشخيص مصلحت شكل گرفت؟

شرايط نظام جمهوري اسلامي در عرصه ملي نسبت به گذشته تغيير كرده است. اين را بايد در نظر گرفت كه تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام قريب به ٨٠ درصد به نفع اصولگرايان است. اما گويي كه بعد از ٤٠ سالگي انقلاب اين آقايان هم ديگر نمي‌توانند تلاش‌هاي جامعه مدني را ناديده بگيرند. بعد از مدت‌ها مي‌بينيم كه آقاي منتظري، دادستان كل كشور در مورد مساله حجاب قسم جلاله مي‌خورد و مي‌گويد كه مبارزه با بدحجابي ديگر با روش‌هاي قضايي و خشونت آميز ممكن نيست؛ بلكه بايد با گفت‌وگو و كار فرهنگي پيش برويم. اين امر نشان مي‌دهد كه تحولات مهمي رخ داده است. يا در منش اين افراد تغيير به وجود آمده يا ممكن است تغيير در رويكرد سياسي اين افراد رخ داده باشد؛ رويكردي كه هرچه بيشتر با جامعه مدني همراه است. به هر حال بايد اين تغييرات را به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه شرايط مطلوب‌تري در آينده رقم بخورد.

مجلس دهم و به‌ويژه فراكسيون اميد چقدر در تحقق اين مطالبه موثر بود؟ اصلا ردپاي اصلاح‌طلبان را در موفقيت اين پروژه مي‌توان ديد يا فكر مي‌كنيد تغيير فضاي جامعه تنها عامل موثر بوده است؟

ردپاي اصلاح‌طلبان در تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها ديده مي‌شود. فراكسيون اميد و حتي برخي اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي نسبت به ورود آقاي نيكنام به شوراي شهر اصرار داشتند و هم ٢ نفر از عناصر شاخص اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلب راي براي بازگشت آقاي نيكنام تلاش كردند. اين افراد لابي‌هاي خوبي در مجمع شكل دادند. تاثير دو عامل را نمي‌توان انكار كرد؛ يكي تاثيرپذيري چهره‌هاي اصولگرا از فضاي عمومي و مطالبه اجتماعي و دوم خارج از مجمع هم ممكن است مراجع مهمي از اين بابت توصيه‌اي كرده باشند كه منجر به اين راي شده است. اصلاح‌طلبان هم در مجلس شوراي اسلامي بسيار فعال بوده‌اند و حتي برخي نيروهاي مستقل هم براي حضور آقاي نيكنام در شوراي شهر تلاش كردند.

با توجه به تحقق مطالبه حقوق اقليت‌ها آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند براي اصلاحات در ديگر زمينه‌ها هم تلاش كنند و دستاوردهاي اصلاحي بيشتري را در كشور شاهد باشيم؟

اگر بخواهم با صراحت بگويم، كشور جز پذيرفتن اصلاحات و اقدامات دموكراتيك چاره ديگري ندارد. در شرايط كنوني گسستي بين متولدين بعد از انقلاب كه ٨٠ درصد جامعه را تشكيل مي‌دهند، مشاهده مي‌شود. اين مسير بايد به صورت گسترده‌تر دنبال شود و راه ديگري هم براي دوام نداريم. اميدوار هستم كه اين كار مهم مجمع تشخيص بتواند الگوي خوبي براي شوراي نگهبان درانتخابات ٩٨ مجلس شوراي اسلامي باشد.

بخش اخبار: 
اصلی