نماز عید فطر در مسجد حضرت اسماعیل خلیج فارس برگزار نشد

نماز عید فطر در مسجد حضرت اسماعیل خلیج فارس برگزار نشد

نماز عید فطر مسجد حضرت اسماعیل بلوار خلیج فارس تهران به دلیل ممانعت نهادهای امنیّتی برگزار نشد.

به‌گزارش اصلاح‌وب، خلیج فارس از محلّه‌های منطقه ١٨ تهران است و جمعیت قابل توجهی از نمازگزاران اهل سنت در نمازهای جمعه‌ی این مکان حضور می‌یابند.

مستمسک نهادهای محل برای ممانعت از برگزاری مناسک نماز عید، مصوّبه‌ای است که گویا چند سال پیش در شورای تأمین تهران به تصویب رسیده است.

گفتنی است یکی از دلایل تراکم جمعیت در مکان‌هایی مانند مسجد صادقیه، ممانعت از نماز عید در مکان‌های اقماری است.

بدون امتیاز