نماز عيد فطر مسجد اهل سنّت صادقیه‌ی تهران در ٨ نوبت برگزار شد

نماز عيد فطر مسجد اهل سنّت صادقیه‌ی تهران در ٨ نوبت برگزار شد

با حضور بیش از ٢٥‌هزار نمازگزار اهل سنّت ساکن تهران، نماز عيد فطر مسجد صادقيه‌ در هشت نوبت برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، بعضى از نمازگزاران بيش از دو ساعت در صف ورود به مسجد منتظر ماندند. هم‌چنین پيادەرو خيابان‌های اطاف مسجد مملو از جمعیت مشتاق نمازگزار بود.

لازم به ذکر است که نيروهاى انتظامى نيز از پنج بامداد براى حفظ امنيت‌ مراسم مستقر بودند و صبورانه با هيأت امناى مسجد همكارى کردند.

 

 

بدون امتیاز