اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد

اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد

اردوی خانوادگی اعضای جماعت دعوت و اصلاح و متربیان‌ حومه شهر اوز استان فارس، پنجشنبه ٩ فروردین‌ماه جاری در روستای هرم برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، شیخ سعدالدین صدیقی، عضو شورای مركزی ایراد سخن كرد و در تفسیر عبارت قرآنی «انا لله و انا الیه راجعون» به این نكته اشاره كردند كه «مبدا و مقصد خداست و بین مبدا و مقصد، مسیر باید برای خدا باشد.»

وی همچنین در مورد اهمیت دینداری‌ جمعی با اشاره به عبادت‌ها‌ و فعالیت‌های جمعی مثل نماز، روزه، زكات، شورا و جهاد، بر دینداری جمعی  تأكید‌ كردند.

این اردو شامل برنامه‌های‌ تفریحی و متنوع برای شرکت‌کنندگان و كودكان نیز بود.

در این اردو شیخ عبدالخالق صدیقی، امام جمعه سابق اهل سنت شیراز و شیخ محمد صدیقی، امام جمعه روستای كاریان نیز حضور داشتند.

اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد
اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد
اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد
اردوی خانوادگی اعضای جماعت شهر اِوَز برگزار شد