جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد

جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد

نهمين جشنواره سراسری ملّی‌ موسیقی بيت و حيران با مشاركت هنرمندانی از ٢٧ استان در روزهای چهارشنبە و پنجشنبە ۱٦ و ۱۷ اسفندماه جاری در سالن فرهنگ و ارشاد سردشت برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، در این جشنوارە هنرمندانی از ۲۷ استان کشور، ۲۰۶ اثر فردی و گروهی را به دبیرخانه جشنواره کشوری فولکلور بیت و حیران ارسال کردند کە از این تعداد، ۴۰ کار انفرادی و ۱۱ کار گروهی، به بخش نهایی جشنواره راه یافتند و از نفرات برتر با اهدای جوایز و لوح سپاس جشنواره، قدردانی و تجلیل شد.

گفتنی است کە در این جشنواره از مجسمه «خضر قادری» هنرمند شاخص سردشتی در زمینه‌ی بیت و حیران، رونمایی شد.

جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
جشنواره سراسری بيت و حيران در سردشت برگزار شد
بدون امتیاز