سی ویژگی یک شهروند مسؤولیّت‌‌‌شناس

سی ویژگی یک شهروند مسؤولیّت‌‌‌شناس

۱- آینده خود را تابع تلاش و خلاّقیّت‌ خود می‌داند؛

۲- هر کاری را با مشورت‌های تخصّصی‌ انجام می‌دهد؛

۳- از کسانی که برای مدیریّت‌ کشور انتخاب کرده در برابر قدرت و اختیاراتی که دارند، مسؤولیّت‌ مطالبه می‌کند؛

۴- بر اساس نظریه سیستم‌ها و نگاه درازمدّت‌ به زندگی، راستگوست؛

۵- مانع رشد دیگران نمی‌شود؛ بلکه با آن‌ها‌ رقابت می‌کند؛

۶- حداقل یک ساعت در روز کتاب می‌خواند؛

۷- از شخصی که زیاد دروغ می‌گوید، فاصله می‌گیرد؛

۸- در انجام کارها، از توان عقلی خود، چندین برابرِ هوش خود بهره می‌گیرد؛

۹- به دلایل حقوقی، به شدت مراقب سخنان خود است؛

۱۰- تا از قضاوتی مطمئن نباشد، مطرح نمی‌کند؛

۱۱- منتظر نمی‌نشیند تا دیگران، گره‌های زندگی او را باز کنند؛ بلکه با ابتکار و سخت‌کوشی، زندگی خود را مدیریّت‌ می‌کند؛

۱۲- رعایت حقوق مردم در جامعه را وظیفه خود می‌داند؛

۱۳- حداقل یک متر با فاصله از شخصی که در حال استفاده از خودپرداز بانک است، می‌ایستد؛

۱۴- وقتی قرار است ساعت ۸ جایی باشد، ساعت ۷:۵۰ دقیقه دَمِ دَر ایستاده است؛

۱۵- در قدرت و سِمَت بیش از ۸ سال نمیماند زیرا ۸ سال برای نوآوری حداکثری، کافی است؛

۱۶- حتی سه نصف شب و بدون آن‌که‌ دوربینی باشد، پشت چراغ قرمز می‌ایستد؛

۱۷- بسیار سفر می‌کند تا بیاموزد و بلوغ فکری و رفتاری را تجربه کند؛

۱۸- وقتی از یک خیابان فرعی به اصلی می‌رسد، اتومبیل خود را متوقف می‌کند و پس از ایمنی کامل، حرکت می‌کند؛

۱۹- آنقدر Search میکند تا Fact را از Propaganda تفکیک کند؛

۲۰- کوله‌پشتی خود را در اتوبوس و مترو در دست می‌گیرد تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند؛

۲۱- به دیگران القاب منتسب نمی‌کند؛ بلکه انگیزه‌ها و افکار آنان را تحلیل می‌کند؛

۲۲- از شخصی که با رانت ثروتمند شده است، فاصله می‌گیرد؛

۲۳- زندگی خود را مانند لوگوی المپیک در پنج دایره متداخل طراحی می‌کند: رشد فردی، توجه به خانواده، حرفه، افزایش سطح دانش تخصصی و خدمات مدنی؛

۲۴- فقط یک شغل دارد و وظایف آن را به بهترین نحو انجام می‌دهد؛

۲۵- بسیار می‌گوید: من نمیدانم یا این موضوع را به درستی نمیفهمم؛

۲۶- آنقدر حوصله به خرج می‌دهد تا موضوعی را دقیق بفهمد بعد واکنش نشان دهد؛

۲۷- دفترچه کوچکی دارد که صفحه اول آن نوشته شده: ضعف‌های من و روش‌های اصلاح؛

۲۸- خمیرمایه ذهنی او این‌گونه‌ شکل گرفته: ۲۰ درصد اظهارنظر کردن و ۸۰ درصد سؤال کردن؛

۲۹- برای جلب اعتماد دیگران، سیگنال‌های متناقض نمی‌فرستد؛

۳۰- چون خودشناسی مقدّمه‌ توسعه‌یافتگی مدنی است، آنقدر‌ از خود شناخت دارد که ۵۰ صفحه در مورد افکار و روحیّات‌ خود می‌تواند بنویسد.

بدون امتیاز