بیست و نهمین نشست کمیته‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی برگزار شد

بیست و نهمین نشست کمیته‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی برگزار شد

بیست و نهمین نشست کمیته‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی (ICAPP) دبیران کل و مقامات ارشد ٤٠ حزب و سازمان سیاسی از ٢٥ کشور آسیایی و نیز مسئولان سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تهران برگزارشد.

این کنفرانس به میزبانی حزب موتلفه‌ی اسلامی در روزهای ١٣ و ١٤ بهمن ماه با مشارکت یکصد نفر از رهبران، دبیران کل و مقامات ارشد ٤٠ حزب و سازمان سیاسی از ٢٥ کشور آسیایی و نیز مسئولان سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

شرکت کنندگان در این رویداد بین‌المللی در نشست‌های مختلف در سه موضوع اصلی «نقش احزاب در کاهش تنش‌ها و مواجهه با افراط‌گرایی، احزاب و توسعه پایدار شهری و نقش احزاب در توسعه‌ی سیاسی، تبادل فرهنگی و گسترش مبادلات تجاری در مسیر راه ابریشم» به ارائه‌ی سخنرانی پرداختند.

عـمر عبدالعزیز بهاءالدین

در این نشست دکتر عمر عبدالعزیز از اعضای برجسته‌ی حزب اتّحاد اسلامی کوردستان نیز سخنرانی کرد. وی در بخشی از سخنانش گفت: «توجّە اعضای محترم بیست و نهمین نشست کمیته‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی را بە این مسألە جلب می‌کنم کە عنایتی انسانی و اسلامی بە برادران کردشان داشتە باشند که بیش از چهل میلیون نفر جمعیت دارند و در بیشتر کشورهایی که زندگی می‌کنند، از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم هستند. این تبعیض از منظر اخوّت اسلامی و مفاهیم انسانی مرتبط با حقوق بشر، قابل قبول نیست؛ چرا که تأمین حقوق مردمان منطقه، گامی اساسی و مؤثر به‌سوی توسعه‌ی مدنی و تمدنی در این کشورهاست.»

وی افزود: بە همین منظور پیشنهاد می‌کنم که کمیتەای تحت عنوان «کمیته‌ی ملّت‌ها» وابستە به کمیته‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی احزاب آسیایی بەمنظور پیگیری امور ملّت‌‌ها و اقوام و نظارت بر حقوق آنان، ایجاد شود؛ چرا که ملّت‌‌ها تشکیل‌دهنده‌ی جوامع کشورهای آسیایی‌اند.

بدون امتیاز