معمای جمال خاشقچی؛ جنایت و مکافات

, [۱۰.۱۰.۱۸ ۱۰:۲۶]
ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی پس از ورودش به کنسولگری عربستان در استانبول، به معمایی پیچیده تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، هنوز نمی‌توان روایت بی‌طرفانه و منصفانه‌ای از ماجرای مفقود شدن خاشقچی به دست داد و اظهار نظر سعودی‌ها و مخالفان آنها نیز به خودی خود دارای اعتبار نیست.
ورود پرقدرت رسانه‌های بین المللی و رهبران کشورهای جهان از جمله آمریکا و بریتانیا به این موضوع، در واقع راهی جز کشف حقیقت در بارۀ سرنوشت خاشقچی برای سعودی‌ها باقی نگذاشته و آنها نمی‌توانند به مرور زمان برای فراموشی این داستان دل خوش کنند.
اگر از فرضیۀ غریب وجود توطئه‌ای ضد سعودی در ماجرای خاشقچی صرف نظر کنیم؛ وضع او از دو حال خارج نیست: یا ربوده شده و یا به قتل رسیده است.
اگر خاشقچی ربوده شده باشد؛ این اتفاق به حیثیت سعودی‌ها در صحنۀ بین‌المللی آسیب جدی خواهد زد و جبران آن جز از طریق پذیرش اشتباه و عذرخواهی رسمی و جبران مافات ممکن نخواهد بود.
چنانچه خاشقچی توسط عوامل سعودی به قتل رسیده باشد؛ پیامدهای آن برای سعودی‌ها جبران‌ناپذیر خواهد بود. قتل روزنامه‌نگاری که فقط با ابزار قلم و زبان از دولت متبوع خویش انتقاد می‌کرده است؛ عملی مافیایی و دهشت‌افکن و جنایتکارانه است و ارتکاب چنین جنایتی از سوی سعودی‌ها حیثیت عربستان را به کلی به باد خواهد داد.
شاید گزافه نباشد اگر گفته شود که قتل احتمالی خاشقچی، می‌تواند زلزله‌ای در ارکان قدرت سعودی ‌ا ایجاد کند و قربانی بسیاری بگیرد. اگر روشن شود که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی نیز در این جنایت دستی داشته است؛ چه بسا موقعیت او هم به خطر افتد.
به هر حال روزگاری که جنایت علیه رونامه نگاران از سوی دولت‌ها بدون مکافات بود به سر رسیده است!
#جمال_خاشقچی
#عربستان
#روزنامه_نگاران
#جنایت_بدون_مکافات
#رسانه_های_بین‌الملی
#احمد_زیدآبادی

بخش اخبار: 
اصلی