همسرم دچار بیماری اسکیزوفرنی است و دارو مصرف می‌کند. ایشان چند روز از مصرف دارو سر باز زده و حال روحی‌اش به شدت دچار نوسان شد.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
او در حالت به ظاهر آرام با بیان موضوعات غیرعادی از من خواست که به زندگی مشترک پایان داده و من از روی خشم و غرور به ظاهر و به نیت اینکه گفته‌اش معتبر نخواهد بود و پشیمان خواهد شد قبول کردم. او سپس سه بار کلمه طلاق را گفت و از خانه بیرون رفت. در حین ماجرا هیچ شاهدی نداشتیم. سوال من این است: با توجه به اینکه او در این حال دچار افکار بیمارگونه بوده و تصمیمش از سر بیماری می‌باشد، آیا حرفش صحیح است؟ و آیا رجعت ممکن نخواهد بود؟ همسر من اهل‌تسنن و حنفی مذهب است.

اگر سخنان وی در حالت بیماری بوده باشد؛ چون در آن حالت تعادل روحی و روانی ندارد سخنانش هیچ تاثیری در وقوع طلاق ندارد؛ چون سخن وی در آن حالت آثار مثبت و منفی خودش را در پی ندارد، اما اگر در حالت هوشیاری و آگاهانه آن سخنان را بر زبان جاری کرده باشد، دیدگاه علما درباره‌ی آن متفاوت است، برخی از علما گفته‌اند به سبب تکرار کردن لفظ طلاق، سه طلاق وی واقع می‌شود، اما برخی دیگر از علما گفته‌اند؛ چون لفظ طلاق را در یک مجلس سه‌بار و پشت‌سر هم تکرار نموده، یک طلاق واقع می‌شود و آن زن و شوهر می‌توانند رجوع کنند و به زندگی زناشویی خود ادامه دهند، دیدگاه دوم ترجیح داده می‌شود.